עשרה בטבת

מה ארע בעשרה בטבת?

חכמי ישראל, שלא היו מעונינים למלא את לוח השנה בימי אבל, דגלו בצירוף ימי זיכרון וימי צום זה לזה, ולכן - אוחדו מועדי השמונה והתשעה בטבת, ליום צום אחד – העשרה בטבת

הויכוחים של אושוויץ

״שנלר, שנלר״ צורחים הקלגסים ומאיצים בשלדים הצועדים. אבל אריה ויחזקאל עסוקים בוויכוח סוער. הם מנהלים אותו בחשאי, באופן מקוטע. מביטים בחשש אל הצדדים כדי שחיות הטרף לא יראו אותם כשהם מפטפטים • סיפור מטלטל לקראת יום הקדיש הכללי עשרה בטבת

המצור על ירושלים

צום ה״עשרה בטבת״, מציין את המצור שהטיל נבוכדנצר על ירושלים, לפני 2,500 שנה! מה לנו ולאירוע כה נושן?

התחלת המצור

מה אירע בעשרה בטבת? מדוע דוקא אז החל המצור ולא לפני כן? התשובה היא, שביום זה התחלפה ההנהגה השמיימית והוגדשה סאת העוונות. הגדשת הסאה היא שהכריעה את הכף.

מעגל השנה

החגים, התעניות ויתר התאריכים היהודיים בשנה, אינם ימי זכרון בלבד למאורעות שהתרחשו בעבר. בכל שנה ושנה, באותו תאריך, חוזרת המשמעות הרוחנית שהופיעה בעבר, והיא זו שקובעת את התייחסותנו ליום מיוחד זה.

המצור על הלב

אין צורך להציג בפנינו את היצר הרע, הוא מכר ותיק. כתאומי סיאם אנו, חיים יחדיו מאז לידתנו. אם ישאלונו היכן הוא מתגורר, נתמה על השאלה: מי אינו יודע, הלא ״דייר מוגן״ הוא בתוך ליבנו...

למה צמים בעשרה בטבת?

בעשרה בטבת נוהגים לצום. מדוע? מה קרה ביום הזה? האם רק צריך לצום או שיש דברים נוספים שעלינו לעשות באותו היום? הרב דוד קדוש משיב לנו על כל השאלות

הלכות צום עשרה בטבת

מה מותר ומה אסור לעשות ביום צום עשרה בטבת? מי צריך לצום? באילו שעות ביום חל הצום? כל ההלכות ליום זה:

המצור

בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים. אמנם בית המקדש חרב לאחר שלוש שנות מצור, אולם ההתחלה היא זו שקבעה את המתרחש. מאותה שעה ואילך החלה ההתדרדרות עד לסוף המר.