מאמרים לחומש ויקרא

ההכנה לקראת…

"וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם" (ויקרא כ"ג, כ"א). "עצם היום הזה" – הוא חג השבועות – יוםקרא עוד...

מושגים מעולם אחר

גם הצרעת המקראית שייכת לקטגוריה זו. אף הופעתה המוחשית על בשר האדם מהווה ריאקציה לנגע לשון הרע, שדבק ברוחו

השלום המיוחל

בין יתר הברכות המיועדות לעם ישראל אם אכן יעשה את דבר ה' ויקיים את רצונו, כלול הפסוק: "ונתתי שלום בארץקרא עוד...

משפטו של אוהב מלך

מלך ביקש להשליט חוק וסדר בארצו. הוא פרסם את חוקיו בראש חוצות ומינה שומרים ושוטרים שישגיחו, יפקחו וידווחו על כלקרא עוד...

הדרך החינוכית

"אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם" (ויקרא כ"א, א'). חז"ל דרשו מהפסוק: "אמור… ואמרת", להזהיר גדולים על הקטנים. חובתםקרא עוד...

מוות בעת שמחה

בני אהרן, נדב ואביהוא, מתו בעיצומו של אחד הרגעים המרוממים והמסעירים ביותר שידעו בני ישראל. רישומו של המאורע המזעזע נטבעקרא עוד...

חינוך לקדושה ולצניעות

וְהִזַּרְתֶּם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִטֻּמְאָתָם וְלֹא יָמֻתוּ בְּטֻמְאָתָם בְּטַמְּאָם אֶת מִשְׁכָּנִי אֲשֶׁר בְּתוֹכָם: (ט"ו ל"ה) חינוך לקדושה ולצניעות כיצד מחנכיםקרא עוד...

דווקא ביום השמיני

הממצאים הטמונים בפרשה ובמפרשיה אודות חיי העובר ברחם אמו, נחשפו ואומתו רק בדור האחרון, דור האולטרה סאונד. פסוקי המפתח הם:קרא עוד...

משמעות הסייגים

הציווי: "ושמרתם את משמרתי" (ויקרא י"ח, ל'), כוונתו להוראה לעשות משמרת של גדרים ושל הרחקות, מתוך מטרה שלא לעבור בצורהקרא עוד...

לדון לכף זכות

מפתיעה היא העובדה שפעולה זו, לדון לכף זכות, מכונה בתורה "צדק" – "בצדק תשפוט עמיתך" (ויקרא י"ט, ט"ו). וכי מיקרא עוד...