מאמרים לחומש ויקרא

חופש הדיבור

בעולם העכשווי, אחד הערכים ה"מקודשים" ביותר הוא חופש הדיבור. המעז לכפור בעיקרון זה, אחת דתו להימנות בין מורדי האור ואויביקרא עוד...

המגל והקרדום

כלום הצו "לא תקום ולא תטור", פירושו, שעל האדם לוותר על זכויותיו? וכיצד באמת ניתן להתגבר על רגשות הנקמה? לכאורה,קרא עוד...

דווקא ביום השמיני

הממצאים הטמונים בפרשה ובמפרשיה אודות חיי העובר ברחם אמו, נחשפו ואומתו רק בדור האחרון, דור האולטרה סאונד. פסוקי המפתח הם:קרא עוד...

הספירה קדימה

במוצאי חג הפסח, בתחילת חולו של מועד, החלה הספירה הגדולה – הספירה קדימה. כך נאמר עליה בתורה: "וספרתם לכם ממחרתקרא עוד...

המוות המטמא

המפגש עם המוות נושא בקרבו "טומאה". כל מגע עם נבלת עוף, פגר של שרץ, גופת בהמה וחיה, ובוודאי גוויית האדם.קרא עוד...

הקרבן מקרב

שורש המילה "קרבן" הוא "קירוב" או "קרבה". בשפות אחרות משתמשים במקום "קרבן" במילים שמשמעותן היא "תשורה". שינוי זה אינו מקרי,קרא עוד...

'כי לי הארץ'

ביום הכיפורים של שנת היובל תקע השופר את תקיעת החופש והחרות, ואזיקי הארץ נשמטו מאליהם. בבת אחת התפרקו האחוזות הגדולות.

"קדש ורחץ"

לאחר חג הפסח אנו סופרים את ספירת העומר. ימים אלו שימשו לאחר יציאת בני ישראל ממצרים כימי הטהרות והתקרבות אלקרא עוד...

אחיך מסתבך…

ההכרה, הידיעה והאמונה שבסיס האחדות של העם הוא רוחני, טהור ומקורו באלוקים, ולפניו עומדים כולם בשווה, דורשת ומאפשרת אחווה עמוקה על השלכותיה המעשיות.

תפקיד גדול ו"קטן"

ניקוי המזבח מן האפר הקרוי "דשן", המצטבר לאחר מעשה ההקרבה, חייבת להיעשות בבגדי קודש ("מדובד ומכנסי בד"), ואילו הרחקת הדשןקרא עוד...

סיפורו של מקלל

הוא כעס עד מאד… הוא לא הצליח להירגע ולוּ לא במעט. כל הסובבים אותו ניסו בכל כוחם להרגיעו, לנחמו, ולהשתיקו…קרא עוד...

השגחה פרטית

בסיום פרשת שמיני כתוב: "להבדיל בין הטמא ובין הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל" (ויקרא י"א, מ"ז).קרא עוד...