חומש ויקרא

מאותתים לנו!

הצרעת הינה למעשה, איתות ממרום. כדי לבאר ולהמחיש את הדברים נפתח בפרשה אחרת בתורה, אשר גם בה הופיעו איתותים שמיימיים:קרא עוד...

לדון לכף זכות

מפתיעה היא העובדה שפעולה זו, לדון לכף זכות, מכונה בתורה "צדק" – "בצדק תשפוט עמיתך" (ויקרא י"ט, ט"ו). וכי מיקרא עוד...

שניים שיצאו

בתורה מסופר על שני בני אדם ש"יצאו". אצל משה רבינו נאמר: "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב', י"א), ואצלקרא עוד...

וחי אחיך עמך

רק כשהגיעו ישראל לאחדות מוחלטת, עד שהיו כאיש אחד בלב אחד, ירדה עליהם השכינה וניתנה להם תורה.

מחשבה קטלנית

מה שמחשבה עלולה לחולל. היא עלולה להרוג אדם (פשוטו כמשמעו. כרת הוא מות רוחני ולא פיזי. כפי שאכן מסביר המשפטקרא עוד...