מאמרים לחומש שמות

עבדות בת ימינו

כה מרומם היה מעמד הר סיני, כה מפעימה היתה קבלת התורה. ההר הבוער באש עד לב השמים, חושך, ענן וערפל.קרא עוד...

עם ישראל מקבל את התורה

יתרו שומע על ניסי עם ישראל, במעמד רב רושם בקולות וברקים עם ישראל מקבל את התורה, יתרו נותן עצה מעולה לחמיו, זה מה שקורה בפרשת השבוע

שפרה ופועה – חסד ללא אינטרסים

חסד, כמו כל מצוה אחרת, צריך להיעשות ללא כל תנאים וללא שיקולים של רווח והפסד. וודאי וודאי שלא על מנת להתגדל, להתפרסם ולזכות להערכת הציבור.

גוליבר בארץ הגמדים

"זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח). אחד המוסדות הדתיים-היהודיים הבלתי מובנים ביותר – הוא השבת. השבת, עליה נקראקרא עוד...

מדוע רק חצי?

בניגוד לכל מגבית אחרת, לא תרו אחר התורמים הגדולים. ליתר דיוק, כלל לא דאגו להכנסות. לו רצה פילנטרופ נודע להתבלטקרא עוד...

משה במורד ההר

משה רבינו שומע את קול העם ברעו, צופה בעגל הזהב ובשמחת המחולות מסביבו, לוקח את הלוחות שבידו, הלוחות שחרותים עליהםקרא עוד...

בחירה וקירוב

בחירת אהרן לכהונה היתה בחירה אלוקית. האלוקים בחר בו, מפני שראה בו את האדם הקרוב אליו ביותר, והראוי למלא נאמנהקרא עוד...

הישיבה והסוס

כשייסד רבי חיים מוולוז'ין את ישיבתו המפורסמת, הקים גם רשת של גבאי צדקה שהיו מתרימים בערים ובכפרים לצורך החזקת הישיבהקרא עוד...

העם התלהב פעמיים

משה רבינו מבקש מהעם לתרום מן המיטב שברשותם למען הקם משכן עדות זה. אכן, הם נרתמו למבצע במרץ, בשמחה ובדבקות.קרא עוד...

בטחון עצמי

"הטַבָּח הוא המוח, והמצרכים הם החלטות. הכלי הוא הביטחון העצמי, והסועד הוא הלב. התבשיל מתקלקל אם הוא לא מבושל במלואו,קרא עוד...

הצפיה לגאולה

שני יהודים חיו בארץ ישראל בזמן חורבן הבית. האחד גר בגליל, והיה בעליו של משק חקלאי. באו הרומאים, עקרו אתקרא עוד...

איפה שוכן האלוקים?

"הקב"ה נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס". – אמרה חסידית השאלה היא, היכן המקום שאליו יכול האדם להכניס את האלוקים.קרא עוד...