מאמרים לחומש שמות

מול העין המצחית

בעת היציאה ממצרים, העניק הבורא לבני ישראל את אות השחרור והזכרון, את התפילין. ערכן של התפילין כמעצבי התודעה והזהות רבקרא עוד...

וידאו: הרב רביד נגד – צחוקים במצריים

משך ההרצאה: 00:09:57 דקות מי שיש לו מום - ולמרות הכל הוא ממשיך לעבוד את בורא עולם - הדרגה שלו היא גבוהה יותר מהדרגה של מלאכי השרת. אם בורא עולם זימן למישהו מום, זה המום הכי טוב שיש לו.

עגל מסכה

אחד המאורעות המסעירים ביותר בתולדות בני ישראל במדבר אשר הביא כמעט להשמדתו של העם, הוא חטא העגל. העוון הכבד פגעקרא עוד...

נא להתרחק!

הדעה הקדומה והנגיעה האישית הן אויבותיה הגדולות של האמת. אדם מרכיב לעיניו משקפיים מן הסוג האמור, והן מערפלות את מראותקרא עוד...

זכר ליציאת מצרים

מדוע ניסן הוא הראשון בחודשים? מה רצה האלוקים ללמד אותנו בכך? ומה הקשר לסוד הנצחיות של העם היהודי? בפרשת בוא,קרא עוד...

כרטיס האשראי – מוגבל!

אלוקים הבוקע את הים לבני ישראל – אלוקים הכל יכול… הוא האלוקים המוריד דרך נס את המן לישראל במדבר ארבעים שנה! לא יכל להוריד להם מן לתקופה, אלא הוריד מן כל יום ביומו, מדוע?

קדושת השבת

יסוד היסודות של היהדות הוא לזכור שיש בורא קדמון, אשר אין כל התחלה להוויתו. כמו כן, יש להאמין כי כלקרא עוד...

תעודת בוראנו הגדול

ניסי יציאת מצרים שבהם הוכיח ה' שהוא מנהיג הבריאה כולה, ואין זולתו, מהווים שיעור אמונה לדורי דורות. שיעור המחזק אתקרא עוד...

הישיבה והסוס

כשייסד רבי חיים מוולוז'ין את ישיבתו המפורסמת, הקים גם רשת של גבאי צדקה שהיו מתרימים בערים ובכפרים לצורך החזקת הישיבהקרא עוד...