חומש במדבר

נזר הנזירות

אדם מחליט ביום בהיר להתנזר מן החיים. האם נוהג זה הוא כראוי לדעת התורה? האם נכונה היא תווית ה"קדוש" שהצמידוקרא עוד...

חוק האויר הצח

בטרם נפרד משה מן העם, לפני שחתם את מסכת חייהם במדבר, הורה להם פרק בהליכות של איכות חיים סביבתית. משהקרא עוד...

ההתנקשות הראשונה

מעשהו של פנחס עלול היה להפר את השלום בנשמתו לכן באה ברכת השלום האלוקית כמידה כנגד מידה להשיב את השלום אליה

רצח נשיא בישראל

בלעם הבחין במידת הצניעות ששררה במחנה ישראל. חברה שאין פתחי בתיה מכוונים זה מול זה, מרמזת על איפוק ביחסי אנוש,קרא עוד...

הציצית כתזכורת

הציצית היא הפריט האחד והיחיד במלתחתנו שהתורה קובעת את צורתו. חכמי המדרש הבינו שבציצית קיים אלמנט הצלה. "משל לאחד שהיהקרא עוד...

המנהיג כמאזן

פנחס בן-אלעזר, נכדו של אהרן הכהן, הרג במכת רומח בן ישראל. הריגה זו זכתה לברכת האלוקים: "הנני נותן לו אתקרא עוד...

הפאזל שלי…

גם משה רבינו לא הבין… החלוקה המוזרה הזאת… וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵיתקרא עוד...

מידת הקנאה

קורח התקנא במעמדו של אהרן, ומה הועיל במשטמתו? האם הזיק לאהרן? האם פגע במשה? לא ולא, רק בעצמו, במשפחתו ובכלקרא עוד...

מדוע התלונן העם?

המחנה הגדול מאורגן היטב. כל שבט שוכן על דגלו, במקומו הראוי. המשכן מצוי במרכז המחנה – מרכז לחיי המחנה. בידיקרא עוד...