מאמרים לחומש במדבר

מדוע התלונן העם?

המחנה הגדול מאורגן היטב. כל שבט שוכן על דגלו, במקומו הראוי. המשכן מצוי במרכז המחנה – מרכז לחיי המחנה. בידיקרא עוד...

סובייקטיביות

שנים עשר נציגים נבחרים למשימה, אחד מכל שבט. כולם חשובים ובני מעלה. הציפיה כי הם ימלאו את משימת הריגול באחריותקרא עוד...

"נצור לשוני מרע"

מצות זכירת מעשה מרים שדיברה על משה אחיה והעונש שבא עליה בחטף, מצביעה על החומרה הרבה בה מתייחסת התורה לחטאיקרא עוד...

דיוקנו של אהרן

משה ניהל דו שיח נוקב עם האלוקים שבו ניסה לדחות את מינויו לתפקיד הגואל. אחת הסיבות לסירובו היתה אי הרצוןקרא עוד...

קשה לך לשמור מצוות?

המצוות כבדות למי שאינו חושב על אחריתן. למי שיודע כיצד לעשותן הן קלות וגורמות לשמחה וחדות חיים אמיתית.

חיבתם של ישראל

חומש במדבר פותח בציווי שנאמר למשה רבינו בשנה השניה לצאת בני ישראל ממצרים. הציווי הוא לפקוד את עם ישראל. לאקרא עוד...

וקורח שפיקח היה…

אף הוא נפל והתרסק ממרומי ההר… אף קרח בגדלותו העצומה לא שרד את מלחמת ההישרדות מול ההתמודדות לרשימת הכהונה… ונפל…קרא עוד...

ולא תתורו

הכלל הראשון בהלכות קדושה אוסר עליך להימצא במקום המקרין טומאה. אין לך לשהות במקום שבו רואה העין את שאין לה לראות.

אין הבנה ואין סובלנות

וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְאִבַּדְתֶּם אֵת כָּל מַשְׂכִּיֹּתָם וְאֵת כָּל צַלְמֵי מַסֵּכֹתָם תְּאַבֵּדוּ וְאֵת כָּל בָּמֹתָם תַּשְׁמִידוּ: וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶתקרא עוד...

ספירה מתוך חיבה

מדוע ציווה האלוקים למנות את העם? הרי יודע הוא את מספרם גם בלא ספירה זו?