מאמרים לחומש דברים

תשובה מאהבה

נרעש המשרת. הן אם עקב אחריו המלך, הרי ראה את הכול! אך למרות הכול מעלים הוא את עיניו ממעילתו ורוצה בטובתו ובקידומו...

הקב"ה – מודל לחיקוי

פרשת השבוע, כי תבוא, כוללת שישה מצוות, חציין "מצוות עשה" וחציין "מצוות לא תעשה". המצווה הראשונה היא מצוות ה'ביכורים', לאחרקרא עוד...

כמו אדם הראשון

  את פרשת "וזאת הברכה" קוראים בחג שמחת תורה. ביום זה אנו מסיימים את קריאת חמשת חומשי התורה ומתחילים לקרואקרא עוד...

הקבורה הנעלמת

סופה של התורה הוא חריג היסטורי, פלא בתולדות ימי קדם: משה מת. מת כאחד האדם. "וימת שם משה עבד ה'קרא עוד...

שירת המסתורין היהודית

שירת האזינו בנויה מארבעים ושלושה פסוקים (דברים פרק ל"ב), והינה מחולקת, הגיונית, לפרקים פרקים. כלולים בה שבעים חרוזים, החותרים אלקרא עוד...

כפיה דתית וחודש אלול

בעיצומם של ימים אלו, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, נפגשים אנו מול פרשה קשה ומכאיבה…, לא הפרשיות המסתובבות חדשים לבקריםקרא עוד...

"כי האדם עץ השדה"

פסוק זה: "כי האדם עץ השדה" (דברים כ, יט), המופיע בפרשת השבוע, משמש מקור בלתי נדלה לרעיונות ולדימויים בתחומים רביםקרא עוד...

אנשי המחר

בזמן מתן תורה נאמר: 'ויתייצבו בתחתית ההר' (שמות י"ט, י"ז). אמר רבי אבדימי, מלמד, שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם אתקרא עוד...

שופטים ושוטרים

פעולת המנגנון של השכל האנושי חשובה לאדם לא רק למען בחירת דרכו בחיים. היא חיונית גם כמערכת בקרה מתמדת על כל פעולותיו.

מצות ביכורים

התבונן נא מסביב, בדמות החברה. האזן לקינות העולות מארבע פינות העולם. הקשב לדיבורים על החיים שהפכו לחומרניים חסרי תקנה. לפעמיםקרא עוד...

תרגיל באהבה

כל בוקר, עורך היהודי אימון קצר… באהבה. זהו אימון הבא לחזק בלבו את האהבה לזולת. אורכו של התרגיל קצר ביותר.קרא עוד...

הכיוון הנכון

מלך גדול, רם ונישא, הרחיב את גבולות ממלכתו, ועושרו גדל עד לאין שיעור. יכול היה להעניק לבני ארצו חיי רווחהקרא עוד...