מאמרים לחומש בראשית

120 שנות המתנה

עשרות שנים המתין בורא עולם לחזרתם בתשובה של רשעי דור המבול, ברחמים במתינות ובאורך רוח ממתין הבורא לברואיו שיעשו תשובה בכל יום

דורון, תפילה ומלחמה

יעקב ועשיו נפגשים, נקמתם של אחי דינה, השמדת העיר שכם, פטירתה וקבורתה של רחל אמנו, זה מה שקורה בפרשת השבוע

בדלנות בארץ גושן

בני יעקב התייצבו לפני פרעה, אחרי רדת המשפחה כולה מצרימה, בבואה להסתופף בצל האח האובד שעלה לגדולה. יוסף תדרך אתקרא עוד...

מידת סדום

מה כל כך גרוע בכך שאני חושב שמה ששלי שלי ומה ששלך שלך?

מידה כנגד מידה

שני גויים, שתי ישויות קוטביות, מספירות רוחניות נוגדות, מבשרות את לידתן של שתי תרבויות שתיאבקנה לעולם זו בזו על הבכורה בעולם.

'להגיד מילה טובה'

כדי שנוכל לפרגן לשני, להגיד לו ועליו מילה טובה, אנחנו צריכים להרבות שלום, אהבה ורעות עם כל אדם. להתפלל ולבקש תמיד שהקב״ה יתן בלבנו ׳שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם׳.

איך זכתה משפחת זלץ  ב-3 מיליון שקל

הבה נאמץ את המסר הזה, הבוקע מסיפור כה מטלטל ומסעיר. ברגעי התמודדות נזכור, כי הויתור הרבה יותר משתלם, הרבה יותר כדאי. הוא פותח פתח לשערי השפע, ומעניק לנו שפע ברכה וטובה שאי אפשר לשער!

לרדת מהעץ

הגבאי הוותיק ר' ראובן ניגש אל ר' מוישה יענקלביץ בעיצומה של התפילה וסימן לו כי דיבורו בעת התפילה מפריע! מפריעקרא עוד...

האמת – אמת או שקר ?

התאונה לא הייתה קטלנית כלל, ברוך השם... אולם נזק רב נגרם לרכב... נו... איך יוצאים בזול מהביטוח... מהרהר הוא לעצמו טרם ייצא מרכבו... אם אודה באשמה, בחוסר הזהירות מצידי, אשלם על כך ביוקר... לא נותר אלא להפוך את הקערה על פיה...

חשיבותו של הזמן

שתי פרשיות בתורה פותחות בסיפור הסתלקותם של צדיקים מן העולם: פרשת חיי שרה הדנה בפטירת שרה אמנו, ופרשת ויחי המתארתקרא עוד...

דם האדם – באדם

העולם ללא אלוקים, הוא עולם ללא שחר, אבל, הוא גם עולם ללא חטא, כיוון שהכל מותר בו