חנוכה

במה מדליקים נרות חנוכה?

מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית, מפני שבו נעשה הנס, ובפתילות של צמר גפן או חוטי פשתן וכדומה, שדולקות יפה. אין לו שמן זית – מדליק בשמנים או בנרות שמעלים להבה יפה, ובדיעבד כל השמנים והפתילות כשרות. טוב להחמיר שלא להדליק חלק מן הנרות בשמן וחלק מן הנרות בשעוה, אלא ידליק את כל הנרות בשמן אוקרא עוד...

הדלקה בכיכר המרכזי

דיונים רבים והלכות שונות נאמרו אודות מקום ההנחה של נרות החנוכה, שיטות שונות ומנהגים רבים ישנם בקרב ישראל אודות הלכה זו אשר היא מיסודות חנוכה: "הדלקה עושה מצוה" "הנחה עושה מצוה" ושורש הדבר נעוץ במה שעיקר ענינו של נר חנוכה הוא פרסומי ניסא, וממילא יש לדון באיזה אופו באיזה מקום יהי' יותר פרסומי ניסא, ומזהקרא עוד...

מסע הכומתה של היהדות

כמו הקשיים המוערמים על המתגייסים ליחידות מובחרות יותר משעל החיילים הפשוטים, דווקא משום היותם ביחידה מובחרת יותר ובתפקיד קריטי יותר, נדע אף אנחנו בבירור, כי אם דווקא בדרכינו לכיוון הקב״ה ולעבר התורה והמצוות, מתגלעים בפנינו קשיים...

מקום הדלקת הנרות

נרות חנוכה מניחם ליד פתח החצר או פתח הבית הסמוך לרשות הרבים, מבחוץ – בתוך חלל הפתח או בתוך הטפח הסמוך לו (טפח = 10 – 8 ס"מ). לא יניח את נרות החנוכה למטה מ – 3 טפחים (כ 30 – 24 ס"מ) ולא יניחם גבוה מעשרים אמה (כ – 960 ס"מ). ואם להב הנרותקרא עוד...

זהירות, הוא רק נראה צדיק

מספרים על חולה שהגיע לחדר מיון של בית החולים, החולה התלונן על כאבים עזים שתקפו אותו. לחצים בבית החזה ונשימות קצרות. תגובת הרופא המטפל היתה קצרה: ״מזל היה לך שכאב לך. לפניך ביקר כאן חולה שהגיע ללא כאבים. הוא כבר לא היה חי...״

מלחמת יוון בימינו

ההבדל הגדול בין אדם טוב לכלב טוב - על המאבק הבלתי נגמר עם היוונים וכיצד נביא בעצמינו את הנצחון

חנוכה, על מה ולמה?

למה אנחנו חוגגים את חג החנוכה? מדוע הניצחון על היוונים חשוב כל כך בתולדות ימי עם ישראל? כיצד חוגגים את החג הנהדר הזה? וגם: האם חייבים לאכול סופגניות?

זמן ההדלקה

בנוגע לזמן הדלקת נרות חנוכה ישנם מנהגים שונים: * למנהג הספרדים – זמן ההדלקה מתחיל בצאת הכוכבים וקודם ההדלקה מתפללים ערבית. * למנהג האשכנזים – זמן ההדלקה מתחיל בשקיעת החמה לפני תפילת ערבית, ויש נוהגים לאחר תפילת ערבית. בדיעבד, אם הקדים להדליק שעה ורבע לפני שקיעת החמה (=פלג המנחה) יצא, אך צריך להדליק בנרות גדולים שידלקוקרא עוד...

בני בינה ימי שמונה

תפילת ׳על הניסים׳ נקבעה לאומרה בשמונה עשרה ובברכת המזון בכל שמונת ימי החנוכה. כדי להזכיר הניסים והנפלאות ׳שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה׳. וצריך להבין מדוע ב׳על הניסים׳ מוזכר רק נס הניצחון ולא מוזכר נס פך השמן.