פרשת האזינו

ממדי הבנה חדשים

בטרם יפרוס משה בפני העם את מפת העתיד הנורא, מתבקשות מאליהן מלים מספר על הצדק האלוקי. זו שאלת השאלות, שתעלה,קרא עוד...

טל ומטר

שירת האזינו היא שירת הפרידה של משה רבינו מעם ישראל. האיש שכל פרשת חייו היתה מסכת ארוכה של מסירות למעןקרא עוד...

לאור האמונה

מציאות כואבת מאד התרחשה זה לא מכבר באירופה הכבושה על ידי הנאצים. דומה, שאין אח ורע לכוס התרעלה ששתתה יהדותקרא עוד...

תשובה מאהבה

משל ידוע מספר על אחד ממשרתי הארמון שנצטווה למרק את כתרו של המלך ולנקותו מכל שמץ אבק העלול לעמם אתקרא עוד...

הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט…

תפילת המוסף של ראש השנה לא במהרה תשכח מליבי... פעמים רבות התפללתי תפילה זו שבה מלכויות זכרונות ושופרות נאמרים על הסדר... אך לא הבנתי את עומק משמעותן...

הזכרת שם ה'

בפרשת האזינו מופיע הפסוק: "כי שם ה' אקרא, הבו גודל לאלוקינו". המפרשים מסבירים שהכוונה היא שכאשר הוגים את שמו המפורשקרא עוד...

שירת המסתורין היהודית

שירת האזינו בנויה מארבעים ושלושה פסוקים (דברים פרק ל"ב), והינה מחולקת, הגיונית, לפרקים פרקים. כלולים בה שבעים חרוזים, החותרים אלקרא עוד...

הכרת הטוב

עולמנו נוצר על ידי הבורא באופן שבתשתיתו החסד והעזרה ההדדית, כפי שנאמר: "כי אמרתי עולם חסד ייבנה" (תהלים פ"ט, ג').קרא עוד...