פרשת וילך

רגע הפרישה

עצוב היה הרגע שבו שמעו בני ישראל ממשה את המשפט הבא: ״ בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, וה׳ אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה ״ (דברים ל״א, ב׳).

מצות הקהל

צילום: shutterstock. מעובד כאשר ישב עם ישראל על אדמתו ובית המקדש עמד על מכונו, נזדמנה לעם כולו, אחת לשבע שנים,קרא עוד...

מצות התשובה

צילום: shutterstock. מקובל לזהות את מצות התשובה עם ההזדמנות הגדולה שניתנה לאדם למחוק את חטאיו. זוהי הברכה הרוחנית הגדולה ביותרקרא עוד...

הסתר פנים

הנהגתו של הבורא פרוסה על כל החיים. רק עין בוחנת תצליח להסיר את המחיצה המבדלת בין הבורא לברואיו ולהבחין בהשגחה הפרטית המנווטת את כל המתרחש בעולם.