פרשת ניצבים

"כי קרוב אליך הדבר מאד"

עונשי שמים משמשים לא רק כגמול חיצוני, אלא גם כצורת תיקון, שבאמצעותה עשוי החוטא להשתפר. גם החטא עצמו והשפעתו השלילית עשויים למצוא בדרך זו את תיקונם.

הכרטיס הזוכה

מייחלים אנו בכל לב כי תבוא רווחה בסיומה של שנה לא קלה, שנה של מתחים ושל מצוקות, שנה שהיו בה כה הרבה פיגועים ותאונות, מחלות ואף אסונות.

העיסקה הגדולה עם אלוקים…

אחת מעסקאות הנדל"ן יוצאת לדרך… הם קבעו להפגש בשעה 5.00 אחר הצהרים במשרדו של אחד מטובי עורכי הדין בארץ, על מנת לסגור את העיסקה המתגבשת ורוקמת עור וגידים… שעות רבות הושקעו במהלך החודשיים האחרונים על מנת שרגעים אלו סוף סוף יגיעו, כל צד עמד על שלו במהלך העיסקה, המוכרים דרשו לקבל את מלא שווי הנכסקרא עוד...

הכיוון הנכון

מלך גדול, רם ונישא, הרחיב את גבולות ממלכתו, ועושרו גדל עד לאין שיעור. יכול היה להעניק לבני ארצו חיי רווחה ביד רחבה. אולם אין זה הוגן להרעיף על הבריות רוב טובה ללא הבחנה. הן יש הראויים לה יותר, ויש הראויים לה פחות. יש נתינים חרוצים שהעושר יהיה להם לברכה ויוסיף תנופה לפועלם, ויש עצלים ונרפים,קרא עוד...

תשובה וגאולה

לדאבון לב, כל הפרטים הכתובים בתוכחה התקיימו במרוצת השנים, צרור מהם לא נפל ארצה. עם ישראל גלה מארצו ונרדף עד חורמה. נבואות התוכחה אינן סוף פסוק. התורה מודיעה על חזון הגאולה העתידה, שבה יגיע עם ישראל למרום הצלחתו ולשיא אושרו. קיומן של נבואות התוכחה לאורך הדורות מחזק בליבנו את האמונה בקיומן של נבואות הגאולה ואתקרא עוד...

מרק טווין בעקבות משה

מרק טווין ביקר בארץ הקודש בשנת 1867, ואת רשמי הביקור פרסם באחד מעתוני ארצו. בין הדברים מצאנו את המשפטים הבאים: "…אף כפר אחד לא מצאנו לכל אורכו (של הירדן) למרחק 30 מייל מזה ומזה. יכול אתה לרכב 10 מייל בסביבה זו, ולא יקרו בדרכך גם עשרה אנשים. לגבי אזור זה אמורה אחת הנבואות: "והשימותי אניקרא עוד...

בפיך ובלבבך לעשותו

הוא היה עבריין סדרתי... את מיטב שנותיו בילה הוא בתוך שערי בית הכלא ברחבי הארץ...

איך אפשר להכריח?

ביום מותו של משה היו בני ישראל אחרי חוויה מזעזעת. הם שמעו את הקללות (דברים כ״ח). הם עמדו מול הגורל היהודי המוזר. גורל, שממנו לא יוכלו להתחמק לעולם.

הריאליזם של הניסים

נאום המדבר של משה מגיע אל סיומו. פרקו האחרון מוקדש למה שיתרחש בעתיד הרחוק: ״והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה׳ אלוקיך שמה״ (דברים ל׳, א׳).

מסורת הדורות

תאריך ההתכנסות חל ארבעים שנה לאחר יציאת מצרים. רבים מבין יוצאי מצרים מצאו במשך השנים הללו את מותם במדבר. משה דיבר אל דור חדש שצמח במדבר. דור, שבחלקו הגדול לא חווה אישית את יציאת מצרים ומעמד הר סיני.