ראש השנה

ה"אלף-בית" של ראש השנה

רשימה שימושית לכל המושגים הקשורים בראש השנה: ההכנות לחג, סעודת החג, סימני ראש השנה, תפילות ראש השנה, השופר ומנהגים נוספים.

מהו מנהג התשליך

תשליך זוהי תפילה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה, ליד נהר או כל מקור מים אחר

צליל החופש

זעקתו הקדמונית של השופר מבטאת את המהות העמוקה ביותר של אדם, המהות שמילים לבדן אינן יכולות לגעת בה.

חומרתו של איסור

אף שמן התורה תוקעים בכל ראש השנה, אף אם חל בשבת, תקנו חכמים כי לא יתקעו בשופר בראש השנה שחל בשבת, בטעמה של גזירה זו פירשו כי היא נגזרה מתוך חשש שמא תתעורר לתוקע שאלה כל שהיא בתקיעתו וילך אצל חכם ויטלטל את השופר ד׳ אמות ברשות הרבים, ויבוא להכשל באיסור טלטול ברה״ר.

האני האמיתי שלי

בראש השנה אנו מבקשים, שלא לשוב ולהיות חיקוי זול של ״העצמי הישן״ שלנו.

אתה מוזמן למשפט!

הנך מוזמן למשפט בפני בית הדין הגבוה ביום א׳ תשרי תשע״ו, בראש ההרכב יעמוד הקדוש ברוך הוא ולפניו הקטגורים והסנגורים. נא להצטייד בשופר ובמעשים טובים

סדר ליל ראש השנה

בשתי הלילות של ראש השנה עושים סדר זה לסימן טוב. קובץ PDF להורדה בנוסח אשכנז ועדות המזרח

הסמליות של השופר

השופר הוא הסמל, בהא הידיעה, של ראש השנה. האם הוא סתם חצוצרה פרימיטיבית, או שיש מאחוריו סיפור גדול יותר?

יש לך הזדמנות

כשנותנים לך הזדמנות, ואתה אפילו לא רואה אותה - זה הצער הכי קשה

לצנוח אל על

על ההרים הגבוהים וצעדים הקטנים בדרך אל התשובה.

הלכות ערב ראש השנה

 יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה עד אחרי חצות היום. ולמנהג הספרדים משלימים את התענית. בערב ראש השנה מרבים בנתינת צדקה לעניים, וכן מרבים בסליחות ובתחנונים. אין תוקעים בשופר ביום זה – כדי להפסיק בין תקיעות של מנהג לתקיעות של חובה. מתרחצים ומסתפרים ונוהגים לטבול במקוה לכבוד יום הדין. לובשים בגדים נאים ולבנים. וכתוב בירושלמיקרא עוד...

התחלות חדשות

ראש השנה הוא חג שלכאורה נראה פרדוכסלי. מצד אחד אנו חוגגים בשמחה שנה חדשה ומצד שני אנו עומדים לדין. כיצד ניישב את הסתירה?

הלכות ליל ראש השנה

הלכות ליל ראש השנה  מדליקים נרות ומברכים כבכל חג "להדליק נר של יום טוב". כשחל ר"ה בשבת מדליקים מבעוד יום ומברכים "להדליק נר של שבת ויום טוב". אחרי תפילת ערבית מברך איש את רעהו ואת בני ביתו "לשנה טובה תכתב ותחתם". אין מאחלים ברכה זו ביום ראש השנה אחרי חצות היום, כיוון שצדיקים נכתבים ונחתמיםקרא עוד...