אלול

אלול – חודש של הכנה

אף כי בכל שנה יכול אדם לחזור בתשובה ולהתקרב אל ד׳, יש משהו מיוחד בחודש אלול שעוזר גם למי שלא עשה עד כה, להזדרז ולהצטרף לאווירת הימים הנוראים הממשמשים ובאים.

איך חוזרים בתשובה?

חודש אלול הוא חודש המיועד לחזרה בתשובה. תקיעת השופר הנשמעת מידי יום אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת, נועדה להזכיר לנו שעלינו לשוב בתשובה, ואין אדם שימלט מחובה זו. שכן כל אחד חוטא, מי בחמורות ומי בקלות, האחד חוטא במעשה והאחר רק במחשבה ואפילו מחשבה קלה שבקלות. בסופו של דבר כולנו נדרשים לשפר את מעשינו, ולשובקרא עוד...

הרכבת ששועטת

כל זמן שהכל הולך כשורה, אדם קם משנתו וכולם בריאים ושלמים, יש לו כל מה שצריך וחייו ״זורמים״, אינו חושב כי יש מי שמוביל את חיי היום יום שלו, ״הוא מסודר״. הקרון שלו נוסע מאליו...- עד התקלה הראשונה רח״ל. אז לפתע נזכר האדם כי יש מנהיג לבירה

ספירת מלאי

בורא העולם בוחן עד כמה כדאי לו להעניק לנו חיים. בואו ונשכנע אותו.

השבת האחרונה

השבת האחרונה, הזהירונו רבותינו, מלבד ענינה כשבת האחרונה, הרי בשנה שאנו זקוקים לה לעדות, בוודאי ובוודאי שמחויבים אנו ביותר לכבדה כראוי, להיזהר בה ולשומרה מכל משמר

ההחלטה

שטף המילים זרם מתוך הסלולרי אבל חיים היה מרוכז בצליל אחר. הוא שמע קול של שופר ומשהו עמוק בתוכו זע...