פסח

הלכות בדיקת חמץ וביטול חמץ

א. בלילה שלפני ערב פסח בודקין את החמץ. וחייבין לבדוק מיד בתחילת הלילה. ואסור להתחיל לאכול או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם הלילה. ב. אין בודקין אלא בנר של שעווה יחידי, ולא קלועים, משום דהוי כאבוקה. ובשעת הדחק, שאין לו נר של שעווה, יבדוק בנר של חֵלֶב. ג. בודק כל החדרים שיש לחוש שמא הכניסוקרא עוד...

למען הסדר הטוב – המדריך הקצר לחג הפסח

מהו בדיוק ״חמץ״? ממה עושים ״מרור״? ולמה, באמת, גונבים את האפיקומן? כל מה שרציתם לדעת על חג הפסח ולא היה לכם את מי לשאול. אם לכם יש 4 קושיות, לנו יש 4 תשובות (לפחות...)

כך תכינו 'חרוסת' לליל הסדר

בליל הסדר צריך לטבל את המרור ב׳חרוסת׳, לפני שאוכלים אותו, אנחנו אפילו מזכירים אותה ב׳מה נשתנה׳, אבל איך מכינים את החרוסת?

דיני ערב פסח ואפיית מצות

א. אין אומרים מזמור לתודה ולא למנצח. ב. מותר לאכול חמץ רק עד שליש היום. (והיום נחשב מן עלות השחר עד צאת הכוכבים). ובהנאה מותר עוד שעה אחת, ומותר למוכרו אז לגוי; אבל אחר כך אסור גם בהנאה. וצריך לשרוף את החמץ ולבטלו כל זמן שהוא מותר בהנאה. ג. מחצות היום ואילך אסור בעשיית מלאכה.קרא עוד...

גן חיות כשר לפסח

אם אתם הבעלים הגאים של חתולה סיאמית, טרייר גזעי, תוכי צבעוני או זוג דגי זהב זה הרגע לדאוג גם להם למזון כשר לפסח

דיני מכירת חמץ

א. ישראל שהיה לו חמץ שלו ברשותו בפסח, עובר בכל רגע ורגע על בל ייראה ובל יימצא. והחמץ אסור בהנאה לעולם, ואפילו ביטלו קודם פסח. ולכן מי שיש לו הרבה חמץ שאינו יכול לבערו מן העולם, צריך למוכרו לגוי קודם הפסח בשעה שהוא עדיין מותר בהנאה. ולא יהא עניין מכירת חמץ אצל האדם כמו מצוַת אנשיםקרא עוד...