פרשת ואתחנן

הדרך אל החופש…

סוף סוף הגיע החופש… משרדי התיירות עובדים עד השעות הקטנות של הלילה, ועד בכלל… עיתוני הבוקר / עיתוני סוף שבועקרא עוד...

בכור לא בכיר

אירגון אחזקת המשכן ונשיאתו לאורך המסעות ברחבי המדבר, הוטל על שבט לוי. כל משפחה היתה אחראית לחלק אחר. והנה, בהגיעקרא עוד...

תרגיל באהבה

כל בוקר, עורך היהודי אימון קצר… באהבה. זהו אימון הבא לחזק בלבו את האהבה לזולת. אורכו של התרגיל קצר ביותר.קרא עוד...