פרשת חוקת

סוד הנהגתו של משה חצי-כוס

       "משה חצי-כוס" – כך היו רגילים סוחרי השוק ותגרי הבאסטות לכנות אותו.        כיצד נולד הכינוי המוזר הזה?       במשך שנים ארוכות נשא ר' משה אבוטבול בתפקיד אחראי ורב-חשיבות: הוא היה "מכין התה" הקבוע של שיעור הדף היומי שהתקיים בבית כנסת האורפלים בשכונת הבוכרים בירושלים.         ערב-ערב היה מתייצב על משמרתו, פותח את המטבחוןקרא עוד...

טעמי המצוות

על שלמה המלך וחכמתו מעיד המקרא: "ויתן אלוקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד…ויחכם מכל האדם" (מלכים-א' ה', ט'-י"א). אולם למרות חכמתו, כשהגיע שלמה לפרשת פרה אדומה, הוא הודה: "אמרתי אחכמה, והיא רחוקה ממני" (קהלת ז', כ"ג). למרות שכלו של האדם והגיונו, תבונת אנוש מוגבלת מעצם טבעה, וקיים מעליה גורם אינסופי – זוהי התורה ומצוותיה. אתקרא עוד...

קורח והפרה האדומה…

ספר ויקרא נקרא ספר "תורת כהנים". מובאים בו דיני הקורבנות, דיני טומאה וטהרה ועוד. ספר במדבר הוא ספר המתאר את לקחי המאורעות של בני ישראל שאירעו במדבר. לכן נשאלת השאלה: מדוע פרשת "פרה אדומה" מופיעה בספר זה? הן לכאורה, מקומה הוא בספר ויקרא? הבורא קבע פרשה זו כתשובה לפרשה הקודמת ולאשר אירע בה. בפרשה הקודמתקרא עוד...

השרף והנס

לבני ישראל היה מזון בשפע, המן ירד בקביעות, וגם מים לא חסרו להם, שהרי הבאר היתה מהלכת עימם. מה היה היסוד לתלונתם? "כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" (במדבר כ"א, ה'). המן, מזונם של בני ישראל במדבר, היה ניתן להם מדי יום ביומו. ישראל חיו במתח מתמיד, משום שהיה עליהם להיות ראוייםקרא עוד...

כוחו של מעשה פעוט

משה רבינו נצטווה לדבר אל הסלע, כדי שיצאו ממנו מים, ובמקום זאת היכה עליו (במדבר כ', ח'-י"ב). כתוצאה מכך, נגזר על משה רבינו שלא ייכנס לארץ ישראל, אלא ימות במדבר. אילו היה משה מכניסנו לארץ, היה מרוממנו לדרגת הגאולה, והוא היה המלך המשיח. על הפסוק "עד כי יבוא שילה" (בראשית מ"ט, י'), רמוז בזוהר הקדוש,קרא עוד...

טהרה וטומאה

הטהרה והאלמוות הם שני צידיו של מטבע אחד, מטבע החירות. לעומתן, הטומאה מבטאת, במובן הרחב של המילה, את הכניעה לכוחות הטבע החומריים החולפים. מהי טהרה? על שאלה זו עונה רבי שמשון רפאל הירש: "חירות הנפש גם בעת היותה לבושה בגוף הארצי בעולם הזה. הטהרה מאשרת בוודאות כי כבר עלי אדמות אין נשמת האדם הטהורה משועבדתקרא עוד...

שיחה עם אבא

מרים היתה מתנבאה ואומרת: "עתידה אמי שתלד בן, שמושיע את ישראל מיד מצרים. כיוון שנולד משה, נתמלא הבית כולו אור. אמר לה אביה: בתי, נתקיימה נבואתך. העם מלווה את מרים הנביאה, אחות משה, למנוחת עולמים. מרים עמדה ליד ערש הגאולה ממצרים. שיחה אחת שקיימה עם אביה, שינתה את מהלך ההיסטוריה שלנו. במבט לאחור ניתן לומר,קרא עוד...

דיוקנו של אהרן

משה ניהל דו שיח נוקב עם האלוקים שבו ניסה לדחות את מינויו לתפקיד הגואל. אחת הסיבות לסירובו היתה אי הרצון לפגוע באח המבוגר. מותו של אהרן התקבל בחרדה גלויה בקרב המחנה, והעם סירב להאמין בבשורה הקשה: "וימת אהרן שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר" (במדבר כ', כ"ח). "כל ישראל עומדים חרדים ומצפים לראותקרא עוד...

להילחם וגם לסגת

עם ישראל נלחם באויבו והכה אותו עד חרמה. מול אויב אחר נסוג העם ולא נלחם. משנוכח שבדרכים דיפלומטיות לא ישיג את מטרותיו, נמנע מעימות צבאי. המגע הראשון התקיים עם האדומיים. מחנה ישראל התקרב לגבול ארץ זו. שליחי משה השמיעו באוזני מלך אדום את הבקשה הבאה: "כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשרקרא עוד...

אישה לדורי דורות

וַיָּבֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל הָעֵדָה מִדְבַּר צִן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשֶׁב הָעָם בְּקָדֵשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם וַתִּקָּבֵר שָׁם:(כ' א') היא בונה, היא יוצרת, היא מדריכה, היא מלמדת, היא קובעת ומחליטה מי יהיה"גדול הדור" הבא.  אמנם, מדיניות החינוך של כל משפחה ומשפחה מסורה ונתונה בידי האב. הוא אמור להדריך ולנווט את אופי החינוך שיינתן לילדיו,   אךקרא עוד...

טומאה וטהרה מכירים?

״לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב״ - ״אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה״ - ״המחובר אל הטמא– טמא״