פרשת חיי שרה

המדריך המקוצר ל"חסד"

כדי לחנך דור של חסד יהודי שורשי ועתיק יומין, עלינו לשנן ולחזור ולשנן, את הכללים הישנים ולהעביר הלאה מדור לדור את האמת הצרופה.

'להגיד מילה טובה'

כדי שנוכל לפרגן לשני, להגיד לו ועליו מילה טובה, אנחנו צריכים להרבות שלום, אהבה ורעות עם כל אדם. להתפלל ולבקש תמיד שהקב״ה יתן בלבנו ׳שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם׳.

סוף הדרך

וכך הורידו אותו למטה בלי קדיש, ובלי מלוים מיותרים, ואפילו בלי דמעות שמו אותו על המדרכה על יד הצפרדע השכונתית והלכו להם.

שורש הסכסוך הישראלי …

כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו הנכבד… כבוד הנשיא אובמה… שרים וחברי ממשלה… וכלל העוסקים במלאכת המשא ומתן להשכנת שלום אזורי… לעריכת הסכם שלום… בטוחני… אילו הייתם מאמינים במה שעתידים אתם לקרא זה עתה… חשיבתכם הייתה משתנה ללא הכר… סדר היום שלכם… של סגניכם… של עוזריכם… של כל צוותות המשא ומתן הפועלים בענין נכבד זהקרא עוד...

לאברהם אבינו אין שאלות

בעשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו, ניסיונות גדולים וקשים. במטרה אחת, לבדוק היטב אם הוא ראוי ומוכן, ולהעבירו בכור היתוך, על מנת להכישרו להיות לאבי האומה.

חשיבותו של הזמן

שתי פרשיות בתורה פותחות בסיפור הסתלקותם של צדיקים מן העולם: פרשת חיי שרה הדנה בפטירת שרה אמנו, ופרשת ויחי המתארת את פטירת יעקב אבינו. למרבה ההפתעה, דווקא בשמות פרשיות אלו מופיע הביטוי "חיים" – "חיי שרה", "ויחי יעקב". קיים כאן רמז שקוף לקביעת חז"ל, ש"צדיקים במיתתם קרויים חיים". אם אדם זוכה וחי את כל ימיקרא עוד...

השידוך…

אליעזר, עבד אברהם יוצא בשליחות אדונו לחפש אשה לבנו, ליצחק… כיצד יבחר הוא אשה ליצחק, כיצד יבחר הוא את האשה העתידה להיות מד' האמהות הקדושות העתידות לבנות את עם ישראל כולו? כלום משימה קלה ופשוטה היא? ודאי שלא… וכך מתארת התורה בפרשתינו את דפוס פעולתו של אליעזר ביוצאו לחפש אשה ליצחק… וַיֹּאמַר ה' אֱלֹקֵי אֲדֹנִיקרא עוד...

כבוד לזולת בצל המוות

אברהם קם ומחה את דמעותיו. הרי הוא צריך לדבר עם בני אדם! מצד כבוד הבריות מחה את דמעותיו, רחץ את פניו, וצערו בקרבו טמן. אין זה מכבודם שידבר ודמעותיו על פניו. הוא שלט על עצמו ומשל על רגשותיו

ארץ ישראל ליצחק או לישמעאל?

לאברהם אבינו היו אמנם שני בנים, אך לפני פטירתו החליט להעביר את כל מדינת ישראל שלנו כולל השטחים ׳׳הכבושים׳׳ ליצחק אבינו בלבד • זה מה שקורה בפרשת השבוע

הנסיון הגדול של אברהם אבינו

מעשה עקידת יצחק היה ללא ספק הנסיון הכי גדול של אברהם אבינו, אבל בצורה מפתיעה במיוחד מסבירים חכמים מדוע לעשיר כמו אברהם היוו 400 שקל כסף נסיון לא קטן גם כן

היום הכי טוב בחיים שלך

מה היה היום הכי טוב בחיים שלכם? כשאנחנו נזכרים ב״ימים הכי טובים שלנו״, לעתים קרובות אפילו פרטים שוליים וקטנים ביותר חרוטים בזיכרוננו בבהירות מדהימה.

ליד קבר שרה

בבוא התורה לספוד לאם העבריה הראשונה, אין היא מעלה על נס פועל זה או אחר מכלל מעשיה הכבירים. השבח, שהיא משמיעה על קברה, גדול בהרבה, והוא ניתן למיצוי במילה אחת: שלמות.

בעיות שידוך

אברהם מודאג. עתה, בערוב ימיו, עליו לחשוב על ההמשכיות, על הדורות הבאים. על המשך ביתו המיוחד, הבית האברהמי. על כן, הוא פונה כה וכה, ומחפש שידוך הגון לבנו, ליצחק. וכאן צצות הבעיות. מנין ייקח אישה הראויה לו? אישה, המסוגלת לשאת את משא ביתו של אברהם ואת ייעודו? הלא בה, באישיותה ובתכונותיה, תלוי הכל. לא רקקרא עוד...

הנסיון הגדול ביותר

כדי להפוך לאדם גדול באמת, חוץ מעבודה על התחומים החלשים שלנו, אסור לנו לשכוח לבסס ולחזק עוד את הנקודות החזקות שלנו.

העבד

אליעזר, עבד אברהם יצא לשליחותו בתחושה שמשאלתו האישית לא באה על סיפוקה. בהרגשה שחלום מתוק שטיפח במשך שנים רבות נגוז.

נר, עיסה וענן

כל זמן ששרה היתה קיימת, היה נר דולק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל. כשמתה שרה פסקו, ועם בואה של רבקה חזרו״.