פרשת חיי שרה

סוף הדרך

וכך הורידו אותו למטה בלי קדיש, ובלי מלוים מיותרים, ואפילו בלי דמעות שמו אותו על המדרכה על יד הצפרדע השכונתית והלכו להם.

שורש הסכסוך הישראלי …

כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו הנכבד… כבוד הנשיא אובמה… שרים וחברי ממשלה… וכלל העוסקים במלאכת המשא ומתן להשכנת שלום אזורי… לעריכת הסכם שלום… בטוחני… אילו הייתם מאמינים במה שעתידים אתם לקרא זה עתה… חשיבתכם הייתה משתנה ללא הכר… סדר היום שלכם… של סגניכם… של עוזריכם… של כל צוותות המשא ומתן הפועלים בענין נכבד זהקרא עוד...

חשיבותו של הזמן

שתי פרשיות בתורה פותחות בסיפור הסתלקותם של צדיקים מן העולם: פרשת חיי שרה הדנה בפטירת שרה אמנו, ופרשת ויחי המתארת את פטירת יעקב אבינו. למרבה ההפתעה, דווקא בשמות פרשיות אלו מופיע הביטוי "חיים" – "חיי שרה", "ויחי יעקב". קיים כאן רמז שקוף לקביעת חז"ל, ש"צדיקים במיתתם קרויים חיים". אם אדם זוכה וחי את כל ימיקרא עוד...

לאברהם אבינו אין שאלות

בעשרה ניסיונות התנסה אברהם אבינו, ניסיונות גדולים וקשים. במטרה אחת, לבדוק היטב אם הוא ראוי ומוכן, ולהעבירו בכור היתוך, על מנת להכישרו להיות לאבי האומה.

כבוד לזולת בצל המוות

אברהם קם ומחה את דמעותיו. הרי הוא צריך לדבר עם בני אדם! מצד כבוד הבריות מחה את דמעותיו, רחץ את פניו, וצערו בקרבו טמן. אין זה מכבודם שידבר ודמעותיו על פניו. הוא שלט על עצמו ומשל על רגשותיו

השידוך…

אליעזר, עבד אברהם יוצא בשליחות אדונו לחפש אשה לבנו, ליצחק… כיצד יבחר הוא אשה ליצחק, כיצד יבחר הוא את האשה העתידה להיות מד' האמהות הקדושות העתידות לבנות את עם ישראל כולו? כלום משימה קלה ופשוטה היא? ודאי שלא… וכך מתארת התורה בפרשתינו את דפוס פעולתו של אליעזר ביוצאו לחפש אשה ליצחק… וַיֹּאמַר ה' אֱלֹקֵי אֲדֹנִיקרא עוד...

ארץ ישראל ליצחק או לישמעאל?

לאברהם אבינו היו אמנם שני בנים, אך לפני פטירתו החליט להעביר את כל מדינת ישראל שלנו כולל השטחים ׳׳הכבושים׳׳ ליצחק אבינו בלבד • זה מה שקורה בפרשת השבוע