אמונה ובטחון

"תחנונים ידבר עמך"

שוב התפוצצה רקטת קאסם במועצה האזורית חוף אשקלון ובתגובה תקפו מטוסים ישראליים מנהרה המשמשת להברחה בדרום רצועת עזה ומטרה נוספת במרכז הרצועה. המבקשים לעמוד על משמר עם ישראל השוכן בארץ הקודש, יודעים כי השמירה וההגנה היחידה הטמונה בשפיכת שיח לפני בורא עולם.

טעם שאין הקב"ה מכזיב את בוטחו אפילו אינו ראוי

הובטחנו מאת הקב״ה שכאשר נעשה את המוטל עלינו ונסמוך עליו בלי חשש ודאגה, יביא עלינו טובה וברכה גלויה, אלא אם כן רואה בחוכמתו יתברך להביא את הטובה בצורה נסתרת, מה שמביא ה׳ לאדם, הכל לטובה אף אם נראה אחרת.

שכר השתיקה

כולנו מחפשים ישועות וסגולות כיצד להינצל ממרעין בישין הבאים לעולם. יש הרבה עצות וסגולות ומן הסתם הרבה מהן מועילות.

אחוזי תשואה!

מדי יום שלישי, נחשפים מאות אלפים לריבוע צהוב קטן שמתפרסם בעיתון ומזהיר מהשקעות נדל״ן בארה״ב. מסתבר שלצד האפשרויות הבלתי מוגבלות שמציע שוק הנדל״ן בארה״ב, הוא טומן בחובו גם סיכונים.

איזה טוב ה'!

החזות שלו מחויכת תמיד, שיריו חדורי אופטימיות ואמונה, ולכאורה היה ניתן לחשוב שהכול מושלם בעולמו של אודי דוידי. אבל מי שמכיר את סיפור חייו יודע עד כמה הזמר המצליח השכיל לקחת מקרים לא פשוטים, ולהשתמש בהם כמנוף לאמונה, לצמיחה ואפילו לאושר.

המזון של הנשמה

השכר והעונש בעולם הבא על קיום או אי קיום המצוות, אינו פרס ונקמה, כמו שניתן להבין במבט ראשוני.

"זוז! אני בנו של המנהל"

׳׳כשיש קשרים לא צריך פרוטקציה...׳׳ אומרת הבדיחה העממית. כנס וקרא על הקשרים שלך עם הבוס האמיתי.

חוף מבטחים

זכור אל תשכח, את היושב בשחקים, אותך הוא ייקח, אל חוף מבטחים.