מדבר עם עצמי

חייב לקנות!!

הנשמה יוצאת מהגוף, ומביאים אותה לשם, למעלה, היא מקבלת שכר שאנחנו לא מסוגלים לדמיין על כל מצוה ומצווה שעשה הבנאדם כשהיה חי.

"אחי, הסתכלת היום לשמים???"

פתאום אני מוצא את עצמי בוהה באויר על גשר שעובר מעלי, ועל הגשר מרוח סטיקר ענקי שבטח כמה נַנַחִים הדביקו, ורשום שם: "אחי, הסתכלת היום לשמים???"