מידות

איך לפטר את המבשלת האלמנה

חשבונות שמים אין אנו יודעים ומי יבוא בסודם, אך דומה כי קביעת רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא, יכולה שתפתח לנו צוהר דק כיצד נפעלים ומתרחשים אירועים כאלה ואחרים הגורמים לנו להיות משתאים, הכיצד אירע כך וכך?

"אבל סבא", אמרו לו הנכדים, "אתה הרי חלש מאוד. טרם החלמת באופן מלא מהניתוח הקשה. אפילו לחתונות של הנכדים והנינים שלך אתה לא מגיע, ועכשיו פתאום אתה רוצה להגיע לשמחת בר המצווה של אדם זר?"

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, היה מגדולי הדור, וכל פוסקי ההלכה בארץ ובעולם שחרו לפתחו כדי לשמוע את פסיקותיו בנושאים הלכתיים סבוכים. ממעט היה הרב אלישיב לצאת מביתו שלא לצורך מיוחד, ולמעט היציאות הקבועות שלו לבית המדרש כמעט לא זז מספרי הלימוד בהם היה שקוע במשך למעלה ממאה שנה. בעת שהיה בגיל מתקדם מאוד, וכברקרא עוד...

וכך מצאתי עצמי בפגישה עם נשיא ניגריה

הרב דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק, מסביר על העזרה לזולת: הבהילות של מעבר לקו נשמעה בקולו. אמרתי לו: אתה מוזמן. לאחר כשעה וחצי היה היהודי ישוב בסלון הבית.

הגאון שחשש שיפטרו אותו מתפקידו, ולכן החזיק בכיסו לוח שנה

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך, היה אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון. הוא נחשב לרב המקובל על כל חלקי עם ישראל, ספרדים ואשכנזים, ליטאים וחסידים, ישראלים ואמריקאים, כולם שעו לפסקי ההלכה שלו והתייחסו אליהם בכבוד גדול. מספר הרב יהושע ליף: "פעם נזקקתי לשאול את רבי שלמה זלמן שאלה הלכתית מורכבת מאוד. היה זה לגבי תינוק שנולדקרא עוד...

כשמסייעים לזולת גם מצליחים בעסקים

יחזקאל קיפניס, מנכ״ל משרד יזמות והשקעות נדל״ן ״מיטב הארץ״, הינו גם מנהלו של ארגון החסד ״מכל הלב״. בראיון מיוחד לשלמה שטיין הוא מספר על השילוב בין התפקידים- מיוחד לאתר ״אחינו״

על מידת הקנאה

מי האיש החפץ חיים יברח ממנה, ויהא גבור הכובש את יצרו, על ידי העמק במחשבות טהורות. שיאמין באמונה שלמה.

ורחמיו על כל מעשיו

רחמים: מתי. על מי, ומדוע כאבו לרבי יהודה הנשיא השיניים? ולמה שהכלב שלי יקבל ארוחת בוקר לפני? הרי אני רעב?