סיפורי צדיקים

ומה יהיה ביום ראשון?

״ומה יהיה ביום ראשון?״, שאלה הרבנית, ״האם נבזבז את כל האוכל על סעודות השבת, ונרעיב את הילדים שלנו ביום ראשון?״. סיפור נפלא מתקופת הצנע בביתו של רבי יהודה צדקה אשר בירושלים, כשקית אורז אחרונה נותרה בודדה במזווה המשפחתי.

שבת בבית החפץ חיים

חיים, תלמיד בן ארבע עשרה, למד בישיבה קטנה ברוסיה, והיה בדרכו הביתה. הרכבת היתה אמורה להגיע לתחנה ביום חמישי אחר הצהרים ובה היה עליו לנסוע לביתו, בעירה קטנה בפולין. חיים ידע שגם אם תגיע הרכבת בזמן הוא יגיע לביתו רק כמה שעות לפני שבת.   הרכבת הופיעה בתחנה רק ביום חמישי בערב, וכשעלה חיים לרכבתקרא עוד...

הישועה באה בדרך לא טבעית!

״באותו רגע, נפתחו חלונות עזרת הנשים, והנשים, ביניהן גם נשות הגבאים, החלו צועקות בקול רם: ״איזו חוצפה נגד הרב!״

גאוותו של רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

בבית הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, פונה הרבנית ושחה את דאגתה בדבר התבגרותן של בנותיהן, ואין בידם ולו נדוניה קטנה ליתן בעבור קבלת כתובה לבתם הגדולה שזה מכבר הגיע לגיל הנישואין.. והיא מבקשת ממנו לילך לרבו ולשאול לפיו. משראה רבי לוי יצחק דאגת אשתו, הוא פנה ויצא לדרכו הארוכה לשאול את רבו בדבר הדאגה המסיחהקרא עוד...

מעיל אחד, חמישה ילדים

וכך הלך בסופת השלגים המקפיאה, ברחובות שוממים מאדם, כשהוא עטוף במעיל ונעול במגפיים, והיא – מעיל דקיק לעורה, ונעלים מנוקבות לרגליה, אך ליבה בוער, יוקד באש קודש...
גאונותו של רבי חיים מוולוז'ין

גאונותו של רבי חיים מוולוז'ין

אחד מפריצי הסביבה, שבה גר אביו של רבי חיים מוולוז'ין, הניח לשלושת בניו צוואה מוזרה שאת הסוסים שהותיר עבורם יחלקו באופן הבא: אחד יקבל את חציים, השני יזכה בשליש ואילו האחרון יקבל תשיעית, ובתנאי שלא יחלקו סוס אחד לשניים. היו הבנים במבוכה רבה, מאחר שאביהם הותיר להם שבעה עשר סוסים, ולא ידעו כיצד לחלקם ביניהםקרא עוד...

הציפיה לבניית בית המקדש היא מביאתו

הגה"צ רבי אברהם וילנר זצ"ל שנודע כאחד מצדיקי העיר ירושלים, נודע בשנינותו ובחכמתו הרבה. באחד הפעמים פגש באחד מקלי הדעת שראה את המוני בני ישראל מתאבלים על חורבן הבית ואבלים בצער ימי החורבן ומנהגיו השונים, והתריס לנגדו, לשם מה נדרשת לנו אבלות זו שנוהגים אנו בבין המצרים ובתשעה באב, וכי צער ואבל יש בו להקיםקרא עוד...

כרית שלא במקומה

סיפור מפעים אודות מה שהחליט הרב שך לאחר שיום אחד בילדותו קם ממיטתו כמה דקות מאוחר...

החפץ חיים שומר על הפרה…

פעם הוא פגש עגלונים מראדין וביקש מהם למסור מכתב דחוף לאשתו. העגלונים שהיו סקרנים פתחו את המכתב, ומה השתוממו לקרוא בו