סיפורי צדיקים

רגע של האדמו"ר ה"אמרי אמת" מגור

בני ביתו של האדמו"ר רבי אברהם מרדכי זצ"ל, ה"אמרי אמת", הקפידו בעת ארוחתו להגיש לפניו את כל מאכליו בבת אחת, (אף את כוס הקפה ששותים בסוף הסעודה, הביאו לפניו מיד בתחילת הארוחה), והוא מקצר ועולה במהירות רבה לסיים את סעודתו ולשוב לתלמודו. סעודתו ביום חול התארכה כדי שבע דקות ולא יותר, סעודתו ביום שבת קודש,קרא עוד...

בדרך אני בדרך, בבית אני בבית…

אתה לא מבין? אמר לו ה'חפץ חיים', כאן, בעולם הזה, אני בדרך. לכן לא איכפת לי להצטופף. שם, בעולם הבא, כשאגיע לטרקלין, אני רוצה להתרווח...

מדוע עזב החזון איש את דירתו?

כשהגיע רבינו ה"חזון איש" זצ"ל לראשונה לבני ברק, היה גר בשכירות בדירה ברחוב הרב שר פינת רחוב בן פתחיה. לאחר תקופה הודיע החזון איש לבעל הדירה שהחליט לעזוב את הדירה יען כי שמע ששכר הדירה התייקר ואין באפשרותו לשלם את השכר הגבוה. אמר לו בעל הבית: "לא ביקשתי כלל להעלות את דמי השכירות, וברצוני שהרבקרא עוד...

דרך לימודו של החתם סופר בשבת

בנו של הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, הכתב סופר זצ"ל, כתב על הנהגת אביו בשבת: בליל שבת קודש, היה משכים ללימודו בערך שלש שעות לאחר חצות הלילה. הוא פנה לחדרו המיוחד, שם היה נר דלוק מערב שבת, ותיכף בירך ברכות השחר בהתלהבות גדולה מאד, עד שירדו דמעות מעיניו מתוך שמחה וחדווה. בני הבית שישנוקרא עוד...

כולם יצאו לחופש. נשארתי לבד…

זה היה באחד מימי הקיץ בארה"ב. נכנס ר' שלום לבית הכנסת בעיר שבה שהה כדי למסור דרשה, אך בית הכנסת היה כמעט שומם. "מה קרה?" שאל ר' שלום. "חופש, קיץ. כולם נסעו להרים", השיבו לו הבודדים שנותרו. ר' שלום לא התמהמה, עלה אל לפני ארון הקודש ופתח במעשה המבוסס על דרשתו של המגיד מקלם. קולוקרא עוד...

למה נמנע הרב מלנעול את נעליו???

עצומה היתה הפליאה שחלפה בין שורות החסידים, כאשר נכנס רבם אל בית המדרש בליל חג הפסח, כשלרגליו הוא נועל נעלי בית בלויות. הכיצד זה שכחו בני ביתו של האדמו"ר לקנות עבורו זוג נעליים חדשות לחג? אם החסידים נדהמו הרי שבני ביתו של הרבי התפלאו עוד יותר. הן בערב החג הונחו בחדרו של האדמו"ר הנעלים החדשותקרא עוד...

קבלת עלבונות

בס"ד פעם אחת נסע הצדיק רבי שלמה זלמן מוילנא ז"צל עם אחיו רבי חיים מוואלז'ין זצ"ל לנסיעה ארוכה. בדרך, נכנסו האחים הקדושים לבית מלון על מנת ללון שם. והנה, בעל המלון, כשראה אותם, התחיל לחרף ולגדף אותם, ולא נתן להם מקום ללון. כאשר פנו ממנו ונסעו, מצא רבי חיים את אחיו רבי זלמן בוכה. "הגדקרא עוד...

החזרה על הלימוד בשבת

המהרש"ם מברזאן זצ"ל כבר בשחר ילדותו, התמיד בלימודיו מתוך יגיעה וחשק. הוא הצטיין בשני דברים: בכשרונות נדירים, וברצון עז לרכוש את התורה בכל המ"ח קנינים שלה. בתקופה שלאחר נישואיו, כשאשתו ניהלה חנות למחייתם, לפרקים היה נכנס לעזור לה. גם בעת שסייע, ניצל כל דקה פנויה ללימוד התורה. פעם סיפר, שאז הספיק לחזור על ארבעת חלקיקרא עוד...