הספור היומי מאת הרב יכנס

חמימות של המעיל של החפץ חיים!

החמימות של המעיל עד היום יש לי את החמימות של המעיל של הח"ח וזה גרם לי שאפילו שלא זכיתי ללמוד בישיבה, אני עדיין אוהב אותם!