מאמרים

"קדש ורחץ"

לאחר חג הפסח אנו סופרים את ספירת העומר. ימים אלו שימשו לאחר יציאת בני ישראל ממצרים כימי הטהרות והתקרבות אלקרא עוד...

השיעור היומי שמתקיים ב…כלא

פעם שאלו אותו אם נכון לכנותו "הרב של השוטרים והגנבים". והוא ענה "ייתכן שכן, אבל מי השוטר ומי הגנב כבר אתה תחליט, כי אני התבלבלתי"..

אל תחשבן

הרצאת וידאו מרתקת על פרשת השבוע - פרשת פנחס

הארץ המובטחת

האם כדי לעבוד את ה׳ בשלווה לא היה טוב יותר שנחלתנו תהיה אי שם בפאתי אסיה, או באי מבודד אחר - בניו-זילנד וכדומה?

2012: סוף העולם בדרך?

בעקבות הצלחתו המסחרית של הסרט ״2012״ מצליח חזון ״סוף העולם״ של בני תרבות המאיה להסעיר את קהל הצופים בכל רחבי תבל. מהי התגובה היהודית לחזון המבעית הזה?

הנסיון הגדול ביותר

כדי להפוך לאדם גדול באמת, חוץ מעבודה על התחומים החלשים שלנו, אסור לנו לשכוח לבסס ולחזק עוד את הנקודות החזקות שלנו.

נעים להכיר: הישיבה לצעירים של "שלום לעם"

הישיבה לצעירים של ״שלום לעם״ נוסדה מתוך הכרה בצורך אמיתי לבית מדרש ייחודי שבו יוכלו נערים בעלי יכולת לימודית גבוהה הזקוקים לליווי אישי ללמוד ולהתפתח ברמה תורנית גבוהה באווירה ביתית חמה ומצמיחה, מתוך הכרה באישיות האינדבדואלית של כל תלמיד.

לולא תורתך שעשועי – אז אבדתי בעוניי

גיליון של ערב חג השבועות השתא, פורסם מאמר חודר לבבות אשר נכתב בדם התמצית של הגאון רבי יעקב רבינוביץ-תאומים שליט״א, ר״מ בישיבת קול תורה לצעירים בירושלים, ומחבר הספרים ונודעים ״שיעורי בקיאות״ ו״פירושא דשמעתתא״. מאמר זה גרם לגל חיזוק אדיר בכל היכלי הישיבות והסמינרים ובעצם בכל מקום אשר שימעו בא, מאמר שבעקבותיו ה״נשמע״ הפך ל״נעשה״.

המצפון כשעון

טפח ממידת חסדו הגדולה של אברהם אבינו, נחשף לעינינו בהכנסת האורחים המפורסמת לדורות בעת שניצב בפתח האהל כחום היום תרקרא עוד...

משפטי צדק

אין מדינה מתוקנת בעולם שאין בה מערכת משפט. המערכת כוללת בתי משפט, שופטים ומקומות שבהם לומדים ומשתלמים בענייני משפט. במקביל,קרא עוד...

כל כולו חסד

רק אדם שחי בהרגשה זו, ובאמונה טבעית ופשוטה שאין הוא בעלים על כספו, מסוגל לעסוק בגמילות חסד לשמה, ויודע ומאמין הוא שאם יתן לשני, לא יחסר לו מאומה.

'אלכוהול' כן או לא?

מצד אחד: נאמר ׳׳ויין ישמח לבב אנוש׳׳ אך מאידך, נאמר: ׳׳שחוק וקלות ראש מוציאים את האדם מהעולם׳׳, אז לשתות או לא לשתות?