מאמרים

בארות מים חיים

בארותיו של יצחק, הראשונה והשניה, רומזות לבתי המקדש הראשון והשני. על בארות אלו ניהלו הפלישתים את מלחמתם. הם חפצו לאטום אותן ולאבד את זכרן מהעולם.

הלימוד נותן לי את החשק לחיות ולעבוד

איציק, מנהל שווארמה ברמת-גן, ׳מפקיר׳ בכל ערב בשעה 9 את חנותו, למרות הרווחים הרבים שיכולים להיות לו בשעות הערב, והולך לבית הכנסת ללמוד תורה עם החברותא * מה השאיפה שלו? להוסיף עוד שעות לימוד, למה? כי ״עם זה בסופו של דבר נגיע לעולם הבא״

אבא שבשמים אוהב אותי, וזה הכל בשבילי!

לפעמים אתה מרגיש כל כך רע עם עצמיך, נראה לך שאדם כמוך לא ראוי בכלל לשבת ליד גמרא, להחזיק סידור ובכלל לעשות מצוות, אתה טועה ובגדול! כפי שאומר לנו הרב שלום ח. בשיחה מיוחדת עם כתב ׳אחינו׳ שלמה שטיין.

"צדק צדק תרדוף"

ה"צדק" הוא מטבע עובר לסוחר. רגילים להשתמש בו בהרבה הזדמנויות, פעמים רבות גם… שלא בצדק. לעתים, בשם הצדק והיושר אנשיםקרא עוד...

אדישות מול מאמץ

העולם עשוי, או עשוי שלא, להגיע לאיחוד גלובלי, אבל ניצוץ הייחודיות שזרח פעם, הניצוץ שהצמיח את גדולי ההיסטוריה, דעך. אנחנו חיים בתקופת ״אני לא יכול״ משעממת!

הדם הוא הנפש

המצב יהיה שונה. מהיום תוסר האידיליה הזאת והפילוג בין האדם והחי - יוטבע במהות העולם.

לרדת מהעץ

הגבאי הוותיק ר' ראובן ניגש אל ר' מוישה יענקלביץ בעיצומה של התפילה וסימן לו כי דיבורו בעת התפילה מפריע! מפריעקרא עוד...

בתוך המולת החיים

עמי תבל עיטרו בהילת ה"קדוש" את הנזיר המתבודד במנזר מרוחק ואת הפאקיר השקוע במדיטציה לסוגיה על אחת מפסגות ההימלאיה. אולםקרא עוד...

הקרבן מקרב אל ה'

קיימת שאלה מפורסמת: מאחר שעבודת בית המקדש כיפרה על כל העוונות, מדוע איפוא נענשו ישראל בחורבן ובגלות, והרי נמחל עוונםקרא עוד...

טומאה וטהרה מכירים?

״לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב״ - ״אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה״ - ״המחובר אל הטמא– טמא״

בין בחירה לקירוב

  אהרון נבחר, בפרשתנו, לכהונה. הבחירה לא התנהלה על פי הליך דמוקרטי כלשהו. שום גוף מדיני, פוליטי ואפילו לא "כנסייתי",קרא עוד...

לא מצליח להתרכז בשיעור תורה

הרב ישראל אייזיקס מתאר את טעמה המתוק של התורה, ומסביר כי מי שלא יכול להתרכז בלימוד התורה, מומלץ לו להתמיד עד שירגיש את הטעם הנפלא שאותו אי אפשר לשכוח.

לאיזו מטרה נברא האדם?

משימתו של אברהם אבינו, היא לבשר לעולם על מציאות הקב״ה. אך כיצד ניתן בכלל לתאר אינסוף שכזה, המושלם בתכלית השלמות ושלא חסר בו דבר?