מאמרים

בדלנות בארץ גושן

בני יעקב התייצבו לפני פרעה, אחרי רדת המשפחה כולה מצרימה, בבואה להסתופף בצל האח האובד שעלה לגדולה. יוסף תדרך אתקרא עוד...

מחשבה קטלנית

מה שמחשבה עלולה לחולל. היא עלולה להרוג אדם (פשוטו כמשמעו. כרת הוא מות רוחני ולא פיזי. כפי שאכן מסביר המשפטקרא עוד...

להרבות כבוד שמים

הגאון הגדול ראי״ל שטינמן שליט״א: בעולם הזה הוא יש מצבים קשים אבל העיקר הוא להרבות כבוד שמים.

משיח

ברגע המאושר ביותר בחייו – רגע מותו – פקח יעקב את עיניו והתבונן בעטרת שהקיפה את מיטת חוליו – שנים-עשרקרא עוד...

"שמור על הכלב שלך"!…

הכלב פתאום שם ׳ביס׳ לאחד השטיחים וכבר הפרסי ׳שוטף׳ אותו בצעקות. אבי לא מבין מה הפרסי רוצה ממנו מה אתה רוצה, שאני אקשור לו את הפה׳׳ מי צודק? מסע מרתק בעקבות הגמרא

המפגש הגורלי

כך הגיעו בני ישראל למצרים בה הפכו לעבדים במשך יותר ממאתיים שנה • יעקב רואה את יוסף בנו האהוב אחרי 22 שנה, אך אינו מפסיק מקריאת שמע בה עסק • הדבר הראשון שבנו בני יעקב בבואם למצרים היה בית מדרש • יוסף קונה את כל אזרחי מצרים עבדים לפרעה.

מאמין ולא מפחד!

הרב פסח קרישבסקי שנפצע באורח קשה בפיגוע בתחנת אוטובוס בשכונת גאולה בירושלים, נצפה כשהוא עומד באותה התחנה וממתין לאוטובוס שיסיע אותו למחוז חפצו.

בשמחה ובטוב לבב

לקראת סיכום דברי התוכחה מציינת התורה את אחת הסיבות המרכזיות המביאות למצב זה: "תחת אשר לא עבדת ה' אלוקיך בשמחהקרא עוד...

מי ישלם את הנזק?

מה הקשר בין רכב מתדרדר לבין ׳׳אש׳׳? בוא לגלות עומק תלמודי מרתק בסוגיה ממסכת בבא קמא הנוגעת לכל אחד מאתנו

כולנו רוצחים

ההרוג מת טרם זמנו. עשייתו הברוכה והחיובית, כאדם בחברתו האנושית, אבדה לעד. מעשה העריפה מחדיר תחושה זו של בטרם עת, ללבות הרואים והשומעים.

בעיר שאינה מולדת

במצוות החמורות ביותר דיין של מילים ספורות כדי להרתיע את המאמין. אך במצווה זו של אהבת הגר, באיסור לצערו ולהונותוקרא עוד...

מי הוא הרעב ללחם

מוכיחים לנו מן השמים ומראים לנו בחוש, כי המציאות זועקת מסקנה אחת ויחידה: מזונותיו של האדם אך ורק ביד הבורא; ההשתלמות בענייני פרנסה אינה סגולה לעשירות- ועבודת ד׳ ולימוד התורה אינם סיבה לעניות.

נגמר לך החשק ללמוד תורה?

נועם נכנס לישיבה עמוס בשאיפות ורצונות נשגבים, שלושה חודשים אחרי, הוא מרגיש שהוא לא מתקדם לשום מקום. הרב אלחנן כהן מייעץ.