סגולה לרפואה מיוחדת בחודש אייר

הרי אתם בכל מצב יוצאים החוצה, בכל מצב נרטבים. לפחות תנצלו את הרגע הזה, תרימו ראש למעלה ותשתו מעט מהמים היורדים. רק טוב זה יעשה לכם!
הגדל

סגולה בדוקה לרפואה: הרב חיים פוקס ראש מכון סגולת אמת מביא היום סגולה מיוחד לרפואה – צדיקי אמת וקדושי עליון גילו לנו שהגשם היורד מאחרי הפסח עד חג השבועות הם רפואה לנרטב בהם, מי שנרטב בימים אלה ידע שקיבל מתנת שמיים של רפואה שלבטח תועיל לו במישור הבריאותי, ואם בריא הוא לבטח היא תחזק את בריאותו. הגשם היורד בימים אלה הוא בן דקות ספורות וכדאי להיות עירני ולהאזין לרגע שבו נפתחים שערי שמיים ונשפכים טיפות הגשם הרפואיות ולצאת החוצה כדי להירטב.

כשיורד הגשם יש להשתדל לפתוח את הפה ולשתות עד כמה שניתן. מומלץ להכין כלי ולהשאירו בחוץ כך שנוכל לאסוף ויהיו לנו מי רפואה.

מקורות:

  • הבני יששכר הקפיד לציין שהברכה היא דווקא בגשם היורד בחודש אייר.
  • האוהב ישראל מאפתא כתב: "שהגשם היורד באייר הוא רפואה גדולה לכל התחלואים שאין לכך רפואה כמוה בכל חנויות הרפואות". רצוי לעמוד בגשם לגלות קצת את הראש כלפי מעלה ולפתוח פיו ובעזר ה' גשמי הברכה יביאו רפואה לאדם.
  • האמרי פנחס מהרה"ק ר' פנחס מקוריץ מגדולי תלמידי הבעש"ט כתב בספרו שער ד' אות ש"ה: "הגשמים שהם מפסח עד עצרת הם רפואה גדולה לכל התחלואים שאין כמוהו בכל הרפואות, היינו לעמוד ראשו מגולה קצת על הגשם שיורד עליו, גם לפתוח פיו שירדו לתוכו".
    לכן היום בלילה (יום שלישי) ומחר ביום רביעי, ירדו גשמים וכדאי לכל אחד לאסוף את מי הגשמים ולתת לשתותם לכל הזקוק לרפואה. וידוע שחודש אייר מרמז בראשי תיבות: אני, יי' (ה׳), רופאך. יהי רצון שהקב״ה ישלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל, ויתקיים בכולם הפסוק: ״כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני ה׳ רופאך״, אכי״ר

(קול ברמה)

עבור לתוכן העמוד