סגולה נפלאה !

לקבוע בלבו: "אין עוד מלבדו" .
סגולה נפלאה שכתב רבינו חיים מוואלוז'ין בספרו "נפש החיים".
עבור לתוכן העמוד