תפילה לבחורה למציאת זיווג הגון

תפילה נאה שראוי לכל בחורה לומר בהגיעה לפירקה, למצוא את בן זיווגה שהוכן לה 40 יום קודם יצירתה
הגדל

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתמציא לי ברחמיך הרבים, ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו הנכון, זווג הגון הראוי להוליד תלמיד חכם, גדול בתורה וביראה, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא, כמו שהמצאת זווגו לאדם הראשון, לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד זווגו בעתו ובזמנו.

ואותו איש שתמציא לי לזווגי יהא איש טוב, איש נאה במעשיו בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלהים, רודף צדקה וגומל חסד. ולא יהא בו שמץ פסול ומום ופגם, ולא יהא כעסן ורגזן, רק בעל ענוה ונמיכות רוח, בריא ובעל כח. ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי שהוכן לי.

 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגאלי.

עבור לתוכן העמוד