תפילה

מהי קדושה?

האם כבוד רב יכול להסביר מה זה קדושה ומה מיוחד בה?

אני לא ראוי להתפלל. יש דבר כזה?

כשאני רוצה להתפלל או לעשות מצוה אחרת, אני מרגיש שלפי המעשים הרעים שלי, לא מתאים שאני אתפלל בכלל, וההרגשה הזו מבלבלת אותי לחלוטין.

התפללתי על רוחניות, ולא הולך לי!

      מה קורה אם התפללתי להשם שיעזור לי ברוחניות, ובכל זאת לא הולך לי?       תשובה: אתה צריך להבין ולדעת דבר חשוב. כמו שכל אדם שיש לו עסק בגשמיות, חושב על כל מיני דרכים איך לעשות את העסק שלו מוצלח יותר, ואם הוא לא מוצא עצה איך לייעל את העסק שלו,קרא עוד...

תפילת תחנון

      האם אומרים תחנון ביום הכנסת ספר תורה?       שלום רב!כאשר השמחה נערכת מבעוד יום לפני השקיעה והקהל מתאסף תחילה לתפילת מנחה, נוהגים שלא לומר תחנון בתפילה זו. מעבר לכך יש לומר תחנון כרגיל. בהצלחה רבה  כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי. התשובות נשלחות ישירות למייל השואל.קרא עוד...

סליחות יחיד בחודש אלול

האם אפשר לומר את הסליחות של חודש אלול מבלי ללכת לבית הכנסת , מתי והאם אפשר כמה פעמים אבל לא כל יום בחודש אלול? שלום רב!לכתחילה יש להשתדל לומר סליחות עם הציבור, מפני שתפילת הציבור מתקבלת ביותר, וכן מפני שכך יכולים לומר קדיש וי”ג מידות של רחמים. ואפילו יש לו זמן קבוע באותו עת ללמוד,קרא עוד...

תפילה

ברצוני לשאול, האם נכון שישנם מקרים שאנשים מתפללים ל- ה' אך תפילתם אינה נענית ? אם כן, מהם המקרים והיכן מופיע במקורות ? שלום רב! ראיתי שמביאים בשם רבי סעדיה גאון שהדברים הבאים מעכבים את קבלת התפילה: 1. אם נגזרה עליו גזירה – כמו משה רבנו שהתפלל 515 תפילות ולא נענה.2.אם מתפלל בלי כוונה – "ויפתוהו בפיהםקרא עוד...

לא מצליח להתרכז בתפילה

      מזה זמן, בעת שאני מתפלל אני לא מתרכז בתפילה אלא עוברות לי כל מני מחשבות מענייני היום יום ואו מחשבות מה אני צריך לעשות השוטף היומי איך אני מדיר מחשבות ומתרכז בתפילה?       שלום רב!הדרך לריכוז בתפילה היא על ידי חיזוק ההרגשה שהתפילה היא ממש דיבור עם השם יתברך, כמו דיבורקרא עוד...

סדר נטילת ידיים וברכות השחר

      מה סדר הקימה בבוקר?       שלום וברכה!סדר הקימה בבוקר בנוי מהעקרונות הבאים: בדיקה שהגוף נקי לצורך תפילה קצרה,  תפילה קצרה קודם לצורכי הגוף של אכילה ושתייה, שתיית קפה וכדו'.המשך התפילה וסיום. לפיכך, דבר ראשון לקימה יש ללכת לשירותים אם צריך ולבדוק שהגוף נקי. אח"כ ליטול ידים לסירוגין שלוש פעמים (ימיןקרא עוד...

האם ברכה זאת טובה לעת מצוקה?

      בעידה שלנו נהוג להדליק נר לאליהו הנביא ולברך: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר לכבוד אליהו הנביא הזכור לטוב יגן עלינו. האם ברכה זאת נכונה וטובה לעת מצוקה?        שלום רב!מנהגכם מנהג ראוי הוא, אך אין לברך על זה ברכה אפשר להגיד בפה שמדליקיםקרא עוד...