הישיבה הוירטואלית

לימוד גמרא - התורה מהר סיני, הגמרא מהיכן?

מי יצר את הגמרא? על ידי מי היא נכתבה? ולמה כל כך חשוב ללמוד אותה, הרב דניאל ניו בהסבר קצר וקולע על התלמוד העתיק בעולם

Read more...

לימוד גמרא - שני חברים מצאו אייפון למי מהם הוא שייך ? שיעור 1

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. משנה ראשונה, בשיעור זה הרב דניאל ניו יתן לכם רקע מרתק על אבידות שנמצאו על ידי שני אנשים יחד וכל אחד טוען שהוא מצא ראשון

Read more...

לימוד גמרא - באיזה רגע נהפך המוצא לבעליה של המציאה? שיעור 2

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. גמרא מ- 'למה לי' עד 'וצריכא' בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם מציאה נהפכת לרכוש המוצא מרגע שראה אותה או רק ממתי שאחז בה בשתי ידיו

Read more...

לימוד גמרא - שני חברים רצו לקנות את אותה עוגה, מי קודם? - שיעור 3

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ב. גמרא מ- 'וצריכא' עד דף ב: 'ולחזי'. בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם יש הבדל בין מציאה על ידי שנים לבין רכישה, כאשר רבים שנים על חפץ אחד המוצע למכירה

Read more...

לימוד גמרא - למי מכרת את האתרוג? - שיעור 4

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- 'ולחזי' עד דף ב: 'לימא'. בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא בן ננס ובודקת האם משנתינו תואמת לדעתו. ומה הדין במקרה שיש ויכוח בין שנים למי מכר המוכר את החפץ המדובר.

Read more...

לימוד גמרא - מי חושב שויכוחי כספים מוכרעים גם ללא שבועה? - שיעור 5

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- 'לימא מתניתין דלא כסומכוס' עד דף ג. 'לימא מתניתין' בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא סומכוס ובודקת האם משנתינו תואמת לדעתו

Read more...

לימוד גמרא - הפסיכולוגיה של גנבים ורמאים - שיעור 6

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ג. גמרא מ- 'לימא מתניתין' עד דף ג. 'תני רבי חייא' בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא המציגה פולמוס שלם כיצד להתמודד כאשר עולה חשש כי אחד מהטוענים רמאי הוא

Read more...

לימוד גמרא - תובעים ממך כסף ואתה מודה רק בחלק מהסכום, כמה תשלם? - שיעור 7

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ג. מ'תני רבי חייא' עד דף ג: בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את ההבדל בין אדם שמתכחש לתביעה - שהוא נאמן, לבין אדם שמודה במקצת התביעה שאינו נאמן ובכדי לאמת את טענתו צריך להישבע שבועה מהתורה

Read more...

לימוד גמרא - שני עדים יכולים לחייב אותך להישבע - שיעור 8

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ג: גמרא מ- 'אלא אתיא' עד דף ד. 'אלא דקאמר' בשיעור זה ילמד אתכם הרב דניאל ניו את ההבדל בין עד אחד לשני עדים

Read more...

לימוד גמרא - שילם במזומן להוצאה לפועל ואמר שזה מה שחייב - שיעור 9

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד. 'אלא דקאמר' - עד מתיבי בסוף העמוד. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה יהיה הדין במקרה שאדם מודה באופן חלקי בתביעה, ולא רק שמודה אלא משלם מידית את החוב שבו מודה, האם דינו כמודה במקצת שחייב שבועה או שבמקרה זה פטור משבועה.

Read more...

לימוד גמרא - יש לך צ'ק פתוח, כמה תרשום - שיעור 10

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ד. 'מיתיבי' עד דף ד: 'מתיב מר זוטרא'. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד אותנו מה הדין בשטר שלא מפורש בו כמה הלווה חייב למלווה, המלווה טוען שהיה כתוב סכום מסוים והלווה מודה בחלק מהסכום,

Read more...

לימוד גמרא - אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע - שיעור 11

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ד: 'מתיב מר זוטרא' - עד דף ה. 'ת"ש'. בשיעור זה הרב דניאל ניו מלמד מה הדין במקרה שאדם נתבע גם על קרקעות וגם על מטלטלין, האם ניתן להשביעו אע"פ שלא נשבעים על קרקע.

Read more...

לימוד גמרא - השאלת סלולרי לחבר ושוטר החרים את המכשיר האם אתה חייב? שיעור 12

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. ת"ש דתני רמי בר חמא - דף ה. ההוא רעיא. בשיעור זה מלמד הרב ניו מה דינם של שומרים שקיבלו רמות אחריות שונות.

Read more...

לימוד גמרא - גנב יכול להישבע? שיעור 13

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. 'ההוא רעיא' - דף ה: 'ולא לו'. בשיעור זה הרב ניו מלמד אותנו האם רועה שמקבל בהמות לשמור, וחשוד להישבע מכיון שבאו עדים שהוא אכל בהמות שקיבל לשמירה, יכול להישבע, ואם אינו יכול מי נשבע במקומו.

Read more...

לימוד גמרא - עד מדינה כשר לעדות? שיעור 14

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה: 'זה ישבע' - דף ה: 'להו'. בשיעור זה מלמד הרב ניו באיזה סוג שבועה נשביע את האדם שטוען לבעלות על הטלית.

Read more...

לימוד גמרא - המעסיק לא רוצה לשלם, מה עושים? שיעור 15

ב"מ פרק שנים אוחזין דף ו. ואלא הא - דף ו. ליתיה בחזרה. בשיעור זה הרב ניו מלמד כמה שבועות משביעין שומר חנם שטוען שנגנב החפץ ממנו.

Read more...

לימוד גמרא - אלימות בבית המשפט? שיעור 16

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו. בעי ר' זירא - ו: - אמר ליה רב חנניה. בשיעור מרתק זה הרב ניו מלמד מה הדין במקרה של שנים אוחזין ואחד מהם הוציא בכח את החצי שהשני תפוס, ומה יהיה הדין במקרה שאחד מהם הקדיש את חלקו.

Read more...

לימוד גמרא - נראה אם אתה יודע לספור? שיעור 17

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו: אמר ליה רב חנניה - דף ז. מאי הוי עלה
בשיעור זה הרב ניו מלמד כיצד מעשרים בהמות וכמה פרטים נוספים בהלכות אלו.

Read more...

לימוד גמרא - ראית פעם בריכה ניידת? שיעור 18

בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז. מאי הוי עלה - דף ז. ת"ר שנים. בשיעור זה הרב ניו מלמד מה ההלכה במקרה שיש ויכוח בין שנים ואחד מהם הקדיש את חלקו, האם חבירו יוכל להשתמש בחלק שלו. ועוד מה החילוק בין שנים אוחזין לשנים אדוקין.

Read more...

לימוד גמרא - מה עושה השטר שלי אצלך? שיעור 19

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז. ת"ר שנים - דף ז: אמר רבי אלעזר. בשיעור זה מלמד הרב ניו מה הדין במקרה שמלוה ולווה מתווכחים ממי נפל השטר שבידם, וכן מה יהיה הדין במקרה כזה בשטר כתובה שנמצא.

Read more...
  1. לעמוד הבא
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד