אין בית דין של מעלה דן אדם בפחות מעשרים

ידוע לי שאין בית דין של מעלה דן אדם על עברות שעשה לפי גיל עשרים עכשיו שאלתי לכבוד הרב היא האם בית דין של מעלה לא מעניש אדם עד גיל עשרים גם על עברות של בן אדם לחברו?

שלום רב!
לעצם הדבר שאין מענישין בבית דין של מעלה על עבירות שנעשו לפני גיל עשרים אין זה כלל כה פשוט ונאמרו בזה הרבה סייגים, תוכל לקרוא כאן מה שהביאו בענין זה.
לשאלתך בדבר עבירות שבין אדם לחבירו, אכן כתבו הפוסקים שלא נאמר כלל דבר זה לענין עבירות שבין אדם לחבירו (ספר חוות יאיר בהשמטות לסימן קסו ועוד).
בהצלחה רבה

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.