ולעבור עבירות קלות?

הגדל

 

   

שאלה:

יש לי תחושה שיותר קל לי לעבור על עבירות שהן פחות חמורות...


 

   

תשובה: 
זו טעות לחשוב שיש דברים שהם לא חמורים ומותר לחטוא בהם. כל דבר שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא אסר לעשות אותו, והוא בכל זאת עובר על רצון השם, זו מרידה בהשם יתברך. ואם הוא פוחד מעונש על דברים חמורים, אז גם אם הוא עובר במודע על רצון השם לא משנה במה, גם על זה הוא ייענש.

עבור לתוכן העמוד