רוצה לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס

הגדל


 

   

שאלה:

הייתי כבר רוצה לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס, לא בשביל משהו שהוא ייתן לי בתמורה, אלא פשוט בשביל לעשות את רצונו. האם זה אפשרי?


 

   

תשובה: 
נהניתי מאוד לראות שיש לך תשוקה גדולה לעשות את רצון השם שלא על מנת לקבל פרס, ובלי כוונה של רווח עצמי, ובוודאי השאיפה הנפלאה הזאת שלך היא שאיפה צודקת. אבל עד שתזכה להגיע לדרגה הרוחנית הזאת, אתה צריך להתרגל קודם לחיות באמונה חזקה שיש שכר ועונש, מפני שהאמונה הזאת היא היסוד ליראת שמים של כל בן ישראל.


ואיך עושים את זה?


כשאתה עושה מצוה בקלות, שאין לך מאבק פנימי אם לקיים אותה או לא, כמו הנחת תפילין וכדומה, אז ברור שזה טוב שהמטרה שלך תהיה לעשות נחת רוח להשם יתברך ולא בשביל לקבל שכר. אבל כשבא לך ניסיון שאתה צריך להתגבר על היצר, כאן אתה צריך להשתמש בנשק החזק שקורים לו "יראת העונש", ככה אתה תצליח לעבוד את השם גם מיראת השם וגם מאהבת השם.


כתוב בספרי קבלה (אלימה עין כל, מובא בשומרי אמונים הקדמון ויכוח שני אות עה), שהדבר הכי חשוב בעשיית מצוות, זה כשהאדם עושה אותן כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך ולא בשביל תועלת עצמית. אבל גם כשאנחנו לא נמצאים בדרגה הזאת, כדאי לדעת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לעשות טוב לנבראים, ואם כשאדם עושה מצווה, הוא מכוון שעל ידי זה שהוא עושה אותה יושפע שפע טובה וברכה בעולם, בזה הוא מצליח לעשות את המצווה לשם שמיים.

עבור לתוכן העמוד