כיבוד הורים

הגדל
 

שאלה:

שלום,
אני גיורת, נשואה ב"ה.
יש לי שאלה מאוד חשובה:
המשפחה שלי (אמא אחים אחיות), הם כולם גויים חוץ מהאבא שהוא יהודי. אני מרגישה שהנשמה שלי התנתקה מהם מאז שהתגיירתי, אני משתדלת לנתק כל קשר איתם, אבל אמא שלי בוכה הרבה וקשה לה. אני לא יודעת איך לנהוג איתם. כי מצד אחד אין לי שום קשר אליהם וגם לא ריגשי. אבל אני מפחדת לא לעשות את המצווה של כיבוד אב ואם. בבקשה תסביר לי איך עליי לנהוג איתם?!
תודה.


תשובה:

שלום רב !

אשרייך שזכית לבחור לחסות בצילו של אלוקינו.
על פי ההלכה אינך צריכה לנתק את הקשרים עם משפחתך להיפך מבואר בפוסקים שאסור לנהוג כלפיהם בכפיות טובה, אלא יש להיזהר בכבודם ככל האפשר, ובמה שמנהג העולם לכבד את ההורים גם עלייך מוטל לכבדם למרות שהם גויים. מקור הדברים הוא מה שכתב הרמב"ם (פ"ה ממרים הי"א) "הגר אסור לקלל אביו העכו"ם ולהכותו ולא יבזהו כדי שלא יאמרו באו מקדושה חמורה לקדושה קלה שהרי זה מבזה אביו אלא נוהג בו מקצת כבוד", וביארו האחרונים דין זה שאף שהגר לא מצווה על כיבודם, אך כדי שלא יהיה כפוי טובה עליו לנהוג בהם מקצת כבוד, וכל דבר שאם לא תעשי יראה ככפיות טובה כלפיהם מוטל עלייך לעשות כדי לקיים את דברי הרמב"ם שלא יאמרו שהיהדות רעה ממנהגי הגויים ח"ו.
הרבה הצלחה

 

עבור לתוכן העמוד