מה ההבדל בין העושה מצוה אחת למקיים את כל התרי"ג מצוות?

אם מי שעושה מצוה אחת מקבל שכר לנצח, כך למדתי, אז מה בעצם ההבדל בין מי שעושה מצוה אחת למי ששומר את כל התרי"ג מצוות? איך יתכן שמי שעושה רק מצוה אחת, יקבל שכר כמו אחד ששמר על כל המצוות?
הגדל

 


 

   

שאלה:

אם מי שעושה מצוה אחת מקבל שכר לנצח, כך למדתי, אז מה בעצם ההבדל בין מי שעושה מצוה אחת למי ששומר את כל התרי"ג מצוות? איך יתכן שמי שעושה רק מצוה אחת, יקבל שכר כמו אחד ששמר על כל המצוות?


 

   

תשובה:

נכון שהשכר על כל מצוה הוא לנצח, אבל בכל זאת יש הבדל גדול מאוד באיכות השכר בין אחד לשני. מה זאת אומרת? יכולים להיות שני חברים שעשו אותם מעשים טובים כל ימי חייהם, ורק מצוה אחת עשה אחד יותר מהחבר שלו. ההבדל הזה של מצוה אחת יישאר הבדל לנצח נצחים. זה שעשה מצוה אחת יותר מחברו, יזכה שלעולם ועד יהיו לו יותר תענוגים, ויותר קרבת אלוקים.


זה בדיוק מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ש"כל צדיק וצדיק נכווה מחופתו של חברו", כלומר שכל צדיק שיראה שחבר שלו זוכה ליותר קרבת אלוקים, הוא יצטער שלא עשה יותר מצוות בעולם הזה וככה היה זוכה לעוד יותר קרבת אלוקים. מזלנו שאנחנו עדיין בעולם הזה ויכולים עדיין ללמוד את התורה הקדושה, להתפלל ולעשות מצוות.


 

מזה אתה יכול להבין גם כן, כמה לא כדאי לחטוא, כי אם אחד נכשל חלילה בחטא, אז ההפסד שהוא מפסיד בזה שהוא לא התגבר על היצר שלו הוא גם כן לעולם. לעומתו, חבר שלו שעמד בניסיון, לעולם ועד יהיו לו יותר תענוגים בעולם הבא.

עבור לתוכן העמוד