נדר

הגדל

 

שאלה:

לפני מספר שנים התחייבתי בתרומה לבית הכנסת (לא זוכר את הסכום) זה היה לפתיחת הפרנסה. השאלה שלי היא כזאת: 1. מה אני חייב לפי הדין? 2. כמה זה רע זה שלא שלמתי את החוב שלי? או מה החומרה בדבר זה? 3. והאם אני חייב לתת לאותו בית הכנסת את הסכום?


תשובה:

שלום רב!
נדרים צריך לקיים ובפרט נדרי צדקה שאפילו בלי נדר מפורש הם חלים וחייבים לקיימם, ומי שלא מקיימם נכשל בעוון חמור של נדרים ושבועות


 אמנם במצב העכשווי שנוצר שאינך זוכר כמה נדרת לתת לבית הכנסת כדאי שתעשה התרת נדרים בפני שלשה ותאמר להם שלא היית נודר אם היית יודע שתשכח כמה התחייבת, ולאחר שיתירו לך את הנדר תיתן סכום כל שהוא לבית הכנסת ההוא שהתחייבת לשלם לו.


ובזכות קיום מצוות הצדקה והשמירה על הנדר תזכה שיפתחו בפניך בעזרת ה' שערי סייעתא דשמיא

בהצלחה רבה

עבור לתוכן העמוד