תפילות ובקשות

ברכת המזון - נוסח עדות המזרח

ברכת המזון היא הברכה אחרונה הנאמרת על פי ההלכה בסיום כל סעודה בה נאכל לחם בכמות של לפחות כזית (יותר מכ-25 סמ"ק). ברכה זו היא מצווה מן התורה, הנלמדת מן הפסוק "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ".
נוסח עדות המזרח

Read more...

ברכת המזון - נוסח ספרד

ברכת המזון היא הברכה אחרונה הנאמרת על פי ההלכה בסיום כל סעודה בה נאכל לחם בכמות של לפחות כזית (יותר מכ-25 סמ"ק). ברכה זו היא מצווה מן התורה, הנלמדת מן הפסוק "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ".
נוסח ספרד.

Read more...

ברכת המזון - נוסח אשכנז

ברכת המזון היא הברכה אחרונה הנאמרת על פי ההלכה בסיום כל סעודה בה נאכל לחם בכמות של לפחות כזית (יותר מכ-25 סמ"ק). ברכה זו היא מצווה מן התורה, הנלמדת מן הפסוק "וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ".
נוסח אשכנז.

Read more...

ברכת אשר יצר - נוסח עדות המזרח

רכת אשר יצר היא ברכה הנאמרת, על פי ההלכה, אחרי כל עשיית צרכים. ברכה זו משולבת גם בברכות השחר שאדם אומר בקומו.

נוסח עדות המזרח.

Read more...

ברכת אשר יצר - נוסח ספרד

ברכת אשר יצר היא ברכה הנאמרת, על פי ההלכה, אחרי כל עשיית צרכים. ברכה זו משולבת גם בברכות השחר שאדם אומר בקומו.
נוסח ספרד.

Read more...

ברכת מעין שלוש - נוסח עדות המזרח

ברכה זו נאמרת לאחר אכילת מאכלים משבעת המינים: מאכל שברכתו מזונות (שנעשה מחמשת מיני דגן ולא בצורת פת), לאחר אכילת פירות משבעת המינים, ולאחר שתיית יין.

Read more...

ברכת מעין שלוש - נוסח ספרד

ברכה זו נאמרת לאחר אכילת מאכלים משבעת המינים: מאכל שברכתו מזונות (שנעשה מחמשת מיני דגן ולא בצורת פת), לאחר אכילת פירות משבעת המינים, ולאחר שתיית יין.

Read more...

ברכת מעין שלוש - נוסח אשכנז

ברכה זו נאמרת לאחר אכילת מאכלים משבעת המינים: מאכל שברכתו מזונות (שנעשה מחמשת מיני דגן ולא בצורת פת), לאחר אכילת פירות משבעת המינים, ולאחר שתיית יין.

Read more...

ברכת בורא נפשות - נוסח עדות המזרח

ברכה זו נאמרת לאחר אכילת רוב סוגי המזון, למעט מוצרי בצק (לחם ועוגות), יין או פירות משבעת המינים.

Read more...

ברכת בורא נפשות - נוסח ספרד

ברכה זו נאמרת לאחר אכילת רוב סוגי המזון, למעט מוצרי בצק (לחם ועוגות), יין או פירות משבעת המינים.

Read more...

ברכת בורא נפשות - נוסח אשכנז

ברכה זו נאמרת לאחר אכילת רוב סוגי המזון, למעט מוצרי בצק (לחם ועוגות), יין או פירות משבעת המינים.

Read more...

לוח ברכות

מסודר לפי סדר א"ב - ברכה ראשונה וברכה אחרונה

Read more...

תפילת שמונה עשרה להורדה

תפילת העמידה היא שיאה של התפילה (שו"ע).
להורדת התפילה בפורמט pdf

Read more...

תפילת הדרך להורדה חינם מעוצב

הלכות תפילת הדרך המובאים בקיצור שולחן ערוך סימן ס"ז ותפילת הדרך להורדה בפורמט pdf.
היוצא לדרך, בין מביתו בין ממקום שהיה לן בדרך, וכן בחזרתו לביתו, לאחר שיצא מעבורה של העיר, דהינו שבעים אמה ושני שלישי אמה לאחר שכלו כל הבתים, מתפלל תפלת הדרך:

Read more...

סדר קריאת שמע שעל המיטה

סדר הבדלה להורדה חינם

ההבדלה נאמרת בסיומה של השבת (או של יום טוב ויום הכיפורים), והמעבר לימות החול. ההבדלה נעשית באמצעות אמירת סדרת ברכות. בהבדלה, הנערכת בדרך כלל על יין, מברכים ברכה מיוחדת שתוכנה הוא ההבדלה בין השבת לששת ימי המעשה, יחד עם הברכה על היין עצמו. במוצאי שבת כוללת ההבדלה ברכה על האש ועל הבשמים, אך לא במוצאי יום טוב.

Read more...
עבור לתוכן העמוד