שעורי תורה למתקדמים

שעור מס' 9

מסילת ישרים – והנה ירמיהו – ופשוט הוא שאפילו אם יפקח – לצפיה לחץ כאן

שיעור מס' 8

מסילת ישרים-הנה ענין הזהירות-והנה ירמיהו  – לצפיה לחץ כאן

שעור מס' 7

 מסילת ישרים-והנה אחר שידענו זה-עד סוף הפרק  – לצפיה לחץ כאן