תשובות לשאלות נפוצות בענייני חודש אלול, אמירת הסליחות וחזרה בתשובה

במדור זה הרב ש. גנס עונה לשאלות נפוצות
בענייני חודש אלול, אמירת הסליחות וחזרה בתשובה

יש לך שאלה נוספת? מעונין להתייעץ עם הרב?  לחץ כאן >>>

מתי כניסת ויציאת ראש השנה?

לזמני כניסת ויציאת ראש השנה לחץ כאן!

לראש העמוד לראש העמוד

איך בנות אמורות לעשות תשובה ולהגיד סליחות?

תשובה:

 

תשובה צריך לעשות כל יהודי ולא משנה אם הוא איש או אשה. כל אדם צריך לעזוב את החטא, להתוודות, ולקבל על עצמו שלא לחטוא עוד. אמירת הסליחות של כל אחד היא על עצמו. אשה אינה חייבת בסליחות, כי יש לה מטלות אחרות, אולם אם בקלות יכולה לומר וזה לא על חשבון דברים אחרים שזו תפקידה, ראוי שתאמר. זו אחת הסיבות שגם פטרו אשה ממצות עשה שהזמן גרמא. כמו כן אשה יכולה לומר את הסליחות לבד, אולם את י"ג המדות אומרים רק בציבור.

לראש העמוד לראש העמוד

אני אשכנזי אבל מעוניין לומר סליחות כמנהג הספרדים מר"ח אלול, האם מותר לי?

תשובה:

 

מותר. רק תתנה שזה יהיה בלי נדר, ולא תחוייב בכך לתמיד.

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

אני נמצא בחו"ל בלי מנין, האם כשאני שומע סליחות דרך האינטרנט, אני יכול לומר איתם י"ג מידות?

תשובה :

 

לא, אי אפשר לומר י"ג מדות אם לא מתפללים ביחד ממש בבית הכנסת.

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם אומרים סליחות בליל שבת - הלילה שבין שישי לשבת?

תשובה :

 

לא אומרים סליחות בליל שבת. שבת אינה הזמן המתאים לזעוק ולבקש תחנונים וכמו שכתוב: 'שבת היא מלזעוק'.

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם אני חייב לסלוח - אם מישהו עשה לי משהו והוא אומר לי 'סליחה'?

תשובה:

 

המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ואם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו.אם הוציאו שם רע א"צ למחול, אולם מדת ענוה למחול גם בזה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם אני יכול להתפלל סליחות לבד? ואם כן באיזה שעה?

תשובה:

 

אפשר לומר סליחות לבד מלבד י"ג מדות שזה אין לומר ביחידות. הזמן המובחר ביותר לאמירת סליחות הוא בסוף הלילה קודם עלות השחר, אולם ברוב המקומות אין מקפידין על כך, ומכל מקום ביום הראשון משכימין קצת. אם לא אמרו קודם עלות השחר יאמרו לאחר מכן, וכן מי שקשה לו לומר בעלות השחר יכול לאמרו מחצות, אולם לא קודם לכן, ועדיף במצב כזה לומר סליחות קודם מנחה ולא בלילה קודם חצות [ויש שהקילו לומר שעה קודם חצות].

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם אשכנזי יוצא ידי חובת סליחות בנוסח ספרדי או להפך?

תשובה:

 

יוצא, אולם עדיף שכל אחד יאמר כמנהגו וכמנהג אבותיו, משום אל תטוש תורת אמך, אלא אם כן הוא לומד במקום שנוהגים אחרת, ויש בהלכה זו שינוים לפי השואל ולפי המקום והזמן.

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם גם בנות חייבות לומר סליחות?

תשובה:

 

נשים אינם חייבות באמירת סליחות, אולם אם באפשרותם בקלות ולא על חשבון תפקידם בבית, ראוי שיאמרו ג"כ סליחות. ישנם נשים רבות שאומרות סליחות לכל הפחות ביום הראשון, ובערב ראש השנה, ובערב יום הכיפורים.

 

 

 

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם יש איסור להתחתן בחודש אלול?

תשובה:

 

לא, אין איסור. רבים נהגו לישא אשה גם בימים אלו. ישנם גדולי עולם שהנהיגו לא לישא אשה בימים אלו, באשר הוא החודש המיוחד והמיועד לתשובה, והנהגת שמחה בימים אלו גורמת הפרעה לחיזוק המיוחד הקיים בישיבות בימים אלו. להתנתק מכל עניני עולם הזה ולהיות דבוק רק ברוחניות, בשקיעות בלימוד, וביראת שמים.

לראש העמוד לראש העמוד

האם יש עניין שכאשר לא מתפללים בציבור בחודש אלול (בזמן מחלה וכדו') לתקוע בשופר ביחידות?

תשובה:

 

המנהג לתקוע בשופר הוא בציבור, אולם מותר לתקוע בשופר גם כאשר מתפלל ביחידות.

לראש העמוד לראש העמוד

האם לעשות תשובה וקבלה לעתיד - הר ייתכן שעוד הפעם יפלו באותו חטא?

תשובה:

 

צריכים למצוא לחפש ולפשפש מה הדבר המרכזי שבו האדם לקוי, ובדבר הזה למצוא את השורש, ולקבל דבר קטן ביותר, שממנו יצא שינוי בכל התהליך עד עשיית התשובה המושלמת והגמורה בסייעתא דשמיא.מהקבלות הגדולות לא יוצא מאומה.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר להיות עם תפילין בסליחות?

תשובה:

 

מותר, ויש שהידרו לעשות כך. וכמובן כל זה רק אם אומר את הסליחות בבוקר לאחר שכבר הגיע זמן הנחת תפילין. וכמו כן זהו רק אם גופו נקי, ושלא תבוא הנחת תפילין זאת במקום הנחת תפילין בשעת ק"ש ותפילה

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לומר סליחות אחרי התפילה?

תשובה :

 

מותר, אולם עדיף והמנהג ברוב המקומות לומר קודם התפילה.

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר לישון בשבת בצהרים יותר מהרגיל כדי שיהיה כח לסליחות במוצ"ש?

תשובה:

 

מותר. אולם יש להקפיד שלא לומר בפיו בא נלך לישון כדי שיהיה כח בלילה, משום שכך זה נחשב הכנה מקודש לחול.

לראש העמוד לראש העמוד

האם מותר ללכת לישון לאחר אמירת הסליחות ורק אח"כ להתפלל שחרית?

תשובה:

 

מותר.

לראש העמוד לראש העמוד

האם עדיף לומר את הסליחות בלילה או בבוקר?

תשובה:

 

יש המקפידים לומר בלילה וכנוסח בסליחות בזעקם בעוד ליל, ורצה עתירתם בעמדם בלילות, במוצאי מנוחה, והראוי ביותר הוא בסוף הלילה קודם עמוד השחר. ישנם המקפידים לא לומר בלילה, משום שבלילה זהו רק בכדי לצאת ידי חובה קודם שהולך לישון, ועיקר תפקיד הסליחות הוא להתגבר ולעבוד על מדת העצלות, ולכן הקפידו לומר בבוקר. אם נמצאים בישיבה וכיוצא בזה, יש לכל בן ישיבה לעשות כפי הנהוג בישיבה וכהוראת רבותיו.

לראש העמוד לראש העמוד

האם עלי לומר סליחות באותו הזמן בכל הימים, רק בבוקר מוקדם או רק בלילה?

תשובה:

 

אפשר לומר פעם כך ופעם כך, כמובן שיש מעלה של כל הקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו.

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

האם עלי לבקש סליחה מגוי כמו מיהודי?

תשובה:

 

בדברים שאסורים לעשות לגוי, יש לבקש מחילה גם מגוי.

לראש העמוד לראש העמוד

האם ראוי שתלמידי ישיבות יקומו לסליחות, או שיש לשמור על שעות השינה שלהם?

תשובה :

 

תלמיד ישיבה צריך לנהוג כפי איך שרבותיו בישיבה מורים לו לנהוג, והרבנים משתדלים לאזן בין שעות השינה לבין החיזוק המיוחד של הסליחוות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה.

 

לראש העמוד לראש העמוד

הלכתי כמה ימים ברציפות לסליחות, אם פתאום אני מפסיק ללכת אז הפרתי נדר?

תשובה:

 

אכן ראוי לעשות התרת נדרים, כלומר תקח שלש חברים מחר בבוקר והם יאמרו לך מותר לך מותר לך מותר לך שלש פעמים. כי ראוי למי שעושה דבר שלש פעמים ברציפות לומר ולהתנות שעושה כן בלי נדר. אגב, אינך צריך ללכת לסליחות כל יום, חכמינו אמרו כי טוב מעט בכוונה מהרבות בלי כוונה, קח לך יום אחד בשבוע שבו תאמר סליחות במתינות ומתוך כוונה, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון לבו לשמים.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מבקשים מאדם סליחה על חשד שחשדו בו?

תשובה:

 

כל מקרה לגופו, האם באמת מותר לחשוד בו, יש כללים מתי מותר לחשוד ומתי אסור לחשוד.במקרה שרק חשדו ולא דיברו לשה"ר, לא תמיד יש לבקש ממנו סליחה על כך, וצריכים לדון בכל מקרה ומקרה לגופו, מתי יצא שכרו בהפסדו ומתי לא.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד עלי לבקש סליחה מסבא שלי שלא נהגתי כלפיו כראוי ונפטר?

תשובה:

 

מביאים עשרה בני אדם על קברו ואומר חטאתי לאלקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו בחטא פלוני כי צריך לפרט החטא, והם ישיבו לו מחול לך מחול לך ג' פעמים.

לראש העמוד לראש העמוד

לוקח לי זמן לומר את פיוטי הסליחות ואני לא מספיק לומר יחד עם החזן את 13 ההמידות, מה אעשה?

תשובה:

 

חשוב יותר לומר עם כולם את י"ג המדות, ואח"כ להשלים את כל הפיוטים.

לראש העמוד לראש העמוד

לפני חודשיים חבר הזיק לי וגם קבלתי ממנו מכות, הוא פגע בי קשות וקשה לי לסלוח לו. מה אני עושה?

תשובה:

 

אכן, באמת קשה לסלוח על דברים כאלו. אולם הגמרא אומרת כי כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, יש לך זכות עצומה ונוראה ליום הדין שלא כל אחד זכאי לה, אם תצליח להתגבר ולסלוח לו, אזי כל פשעיך מחולים ואתה נקי לשמים. אשריך! כמה שאני מקנא בך, הלואי הייתי במקומך. תברך אותי כי ברגע זה נהפכת לצדיק גמור על ידי התגברות ומחילה לשני. דבר נוסף, למעשה לא מרויחים כלום ממה שלא מוחלים לשני, אפילו לא כסף, ולכן במבט שכלי לא שוה לא למחול.

לראש העמוד לראש העמוד

מה לעשות אם אמרתי בטעות את הסליחות ליום הלא נכון?

תשובה:

 

אין חובה לחזור, ויצאו ידי חובה. אולם ראוי לחזור ולומר את הפזמונים העיקריים השייכים לאותו יום.

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

מה קורה אם קשה למישהו לסלוח לך או לך לו? האם זה עוון?

תשובה:

 

יש לפייסו ג' פעמים ובכל פעם ריצוי אחר, ובכל פעם יקח עמו ג' אנשים, ואם אינו מתפייס אינו זקוק לו.והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, דכל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, ואם הוא לא ירצה למחול, גם לא ימחלו לו.

לראש העמוד לראש העמוד

מתי אומרים הספרדים והאשכנזים סליחות?

תשובה:

 

הספרדים מתחילים בראש חודש אלול, והאשכנזים מתחילים ביום ראשון שלפני ראש השנה.

 

 

 

לראש העמוד לראש העמוד

מתי מתחילות סליחות של האשכנזים בתשע"ו?

האשכנזים מתחילים לומר סליחות השנה ביום ראשון כ"ב אלול, והספרדים מיום א' א' באלול, בכל בית כנסת וישיבה תוכל להצטרף לאמירת סליחות בחצות במוצאי שבת הראשון שיתחילו לומר סליחות.
לראש העמוד לראש העמוד
שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד