מבי מדרשא - מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים

14/05/2010


מאת: הבחור מיכאל רוזנטל, בת ים

בבא מציעא - דף ל"ד ע"ב

ל"ד ע"ב "שילם מחצה מאי" ולכאורה יש לעיין בספק הגמ' דהא עיקר הסברא שמפקיד מקנה כפל לנפקד הוא משום שהוא מעדיף שיהא לו קרן בטוחה ביד מאשר כפל מסופק, וא"כ אף בשילם מחצה עדיף לו מחצה ביד מכפל בספק ומאי ספק הגמ', ואין לומר שהוא משום שמחצה זה רבע מכפל ואין אדם מקנה פי ארבע מהקרן הרי מצינו שמקנה לו אפי' ארבעה וחמשה.


ונראה לומר דסברא זו שעדיף מיעוט בטוח מאשר הרבה בספק אינו מספיק להקנות כפל לנפקד אלא במקרה שהמפקיד מקבל כל הקרן ובכך הוא מרגיש שלא נחסר ממנו כלום ולכן הוא מקנה את הכפל שלא הגיעו מעולם, אבל כשמשלם לו חצי עדיין המפקיד מרגיש חסרון בכספו ואינו בא על סיפוקו להקנות כפל.

ובאמת רש"י הרגיש בקושייתנו וכתב בד"ה "שילם מחצה" שמדובר באמר הריני משלם מחצה ומיאן רש"י לומר ששילם מחצה, אבל בריטב"א פירש שמדובר ששילם מחצה ולדברינו מובן היטב דברי הריטב"א. 

 

שאל את הרב
דלג על שאל את הרב

שאל את הרב

 

 

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

*
רשימת תפוצה


 

מאמרים חדשים
דלג על מאמרים חדשים

מאמרים חדשים

     

 

הצחוק יפה לבריאות

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

 


    

 הוראות יצרן 

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!


   

 

מחפשים סגולות? 

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!


    מבחן בגרות

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום


   

חשיבות עניית אמן

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

עבור לתוכן העמוד