תלמידים כותבים

פינת ההלכה – מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה

מאת: הבחור אליהו נחום, טבריה   בשבת ישיבה שהתקיימה בפרשת שלח סערו הרוחות בישיבה, מה קרה? אחד מהבחורים שאל שאלה הלכתית האם מותר להשתמש בנייר טואלט שאינו חתוך בשבת, קבוצת בחורים אמרו שפשוט שאסור, אך היה כמה שניסו להביא סברות להיתר ע"י שינוי, והבחור נועם טען שאם אין לו למשתמש עניין שהנייר ייחתך במקום הסימוןקרא עוד...

מבי מדרשא – מאת: הבחור דניאל דוכניאן, ירושלים

מאת: הבחור דניאל דוכניאן, פסגת זאב ירושלים פרשת השבוע – בחוקותי כתוב בפרשת בחוקתי "אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו וגו' ונתתי גשמיכם בעתם" לכאו' קשה כי בפסוק משמע שמקבלים שכר על מצוות בעולם הזה והרי כתוב ששכר מצווה בהאי עלמא ליכא דהיינו שלא מקבלים שכר בעוה"ז על עשיית מצוות, ונראה לומר שכל הברכות הכתובותקרא עוד...

פינת ההלכה – מאת: הבחור גל מורי, צופים

מאת: הבחור גל מורי, צופים   מאחר ואנו לומדים אחה"צ בשיעור עם הרב פריזנד שליט"א עניין של טפל ועיקר, מבואר כי כל מה שעיקר פוטר את הטפל הוא דווקא בשאר דברים, אבל בה' מינים חיטה, שעורה, שבולת שועל, כוסמין ושיפון, בזה נאמר כל שיש בו מחמשת המינין מברכים עליו גם אם הוא טפל.   ולכך נתעוררהקרא עוד...