צום יז' בתמוז 2017 – זמני כניסת ויציאת הצום

 

זמני כניסת ויציאת צום שבעה עשר בתמוז תשע"ז
הצום חל ביום שלישי י"ז תמוז תשע"ז  – 2017

 

 כניסת הצום
י"ז בתמוז תשע"ז
 11.07.2017

 יציאת הצום
י"ז בתמוז תשע"ז

 11.07.2017

ירושלים

04:04

20:06

תל אביב

04:05

20:04

חיפה

04:01

20:08

באר שבע

04:08

20:05

 

לשאר ערי הארץ לחצו כאן, הזינו את מקום מגוריכם והתאריך הרצוי