הלכות ימי בין המצרים

צום יז' בתמוז 2017 – זמני כניסת ויציאת הצום

  זמני כניסת ויציאת צום שבעה עשר בתמוז תשע"זהצום חל ביום שלישי י"ז תמוז תשע"ז  – 2017    כניסת הצוםי"ז בתמוז תשע"ז 11.07.2017  יציאת הצוםי"ז בתמוז תשע"ז  11.07.2017 ירושלים 04:04 20:06 תל אביב 04:05 20:04 חיפה 04:01 20:08 באר שבע 04:08 20:05   לשאר ערי הארץ לחצו כאן, הזינו את מקום מגוריכם והתאריך הרצוי