פרשת השבוע

ארץ ישראל ליצחק או לישמעאל?

לאברהם אבינו היו אמנם שני בנים, אך לפני פטירתו החליט להעביר את כל מדינת ישראל שלנו כולל השטחים ׳׳הכבושים׳׳ ליצחק אבינו בלבד • זה מה שקורה בפרשת השבוע

סדר עדיפויות

עלינו לזכור בכל רגע ורגע את השיקול ששמו ״שכר ועונש״, את עולם הבא, את גן עדן וגיהנום, ונזכה להתקין עצמנו בפרוזדור כדי שניכנס לטרקלין.

שנאת עולם לעם עולם

ימיה של שנאת היהודים כמספר ימיה של היהדות עצמה. בכל מקום בו היו יהודים, היתה גם שנאת ישראל. בכל מקום ובכל זמן היתה זאת שנאה ללא היגיון וללא חשבון.

נשמה, אל תלכלך

בורא עולם העניק לנו נשמה טהורה, עלינו לשמור עליה מכל משמר שלא תתלכלך בטומאת העולם הזה ושלא תתפתה אחרי הניסיונות הנערמים בפנינו.

מי ראוי להנהיג?

  כולם היו בטוחים שליאור הוא זה שיזכה בתואר "מנהיג חברתי" לשנת הלימודים 2009.   בכל שנה בטכס סיום הלימודיםקרא עוד...

בכור לא בכיר

אירגון אחזקת המשכן ונשיאתו לאורך המסעות ברחבי המדבר, הוטל על שבט לוי. כל משפחה היתה אחראית לחלק אחר. והנה, בהגיעקרא עוד...

משפט צדק

מהי כוונתה של התורה באומרה: "שופטים ושוטרים תתן לך… ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז, י"ח) ? אם כוונתהקרא עוד...

הריאליזם של הניסים

נאום המדבר של משה מגיע אל סיומו. פרקו האחרון מוקדש למה שיתרחש בעתיד הרחוק: ״והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה׳ אלוקיך שמה״ (דברים ל׳, א׳).