הלכות חנוכה

סדר ההדלקה והנחת הנרות

  בערב הראשון מדליקים נר אחד, ובכל ערב מוסיפים עוד נר, עד שבליל שמיני יהיו שמונה נרות. מתחילים להדליק בכל לילה בנר הנוסף של הלילה הזה, (כי הוא מציין את תוספת הנס) ואחריו את הנר של אתמול. בערב הראשון ידליק את הנר הקיצוני מימין ובערב השני את הנר שאחריו כך שיפנה משמאל לימין.  בן איש חיקרא עוד...

ברכות ההדלקה

  ראוי שכל בני הבית יתאספו לשמוע הברכות ולראות את הדלקת הנרות. הברכות: ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר חנוכהברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והיגיענו לזמן הזה    בלילה הראשון מברכים שלוש ברכות:            ברכתקרא עוד...

קריאת התורה בחנוכה

 בכל שמונת ימי החנוכה מוציאים ספר תורה וקוראים ג' עולים בכל יום בפרשת נשא בסדר הקרבת קרבנות נשיאי שבטי ישראל.  וזאת מפני שבכ"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן. הספרדים מתחילים ביום הראשון מ"ברכת כהנים" והאשכנזים מתחילים מ"ויהי כלות משה". בשבת חנוכה מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה עולים בפרשת השבוע, והמפטיר קורא בספר השני אתקרא עוד...

מנהגים בחנוכה וטעמיהם

נוהגות הנשים להמנע מעשיית מלאכה כשנרות חנוכה דולקים, מפני הנס שנעשה על ידי אשה – יהודית בת יוחנן כהן גדול.  יש נוהגים שגם האנשים נמנעים אז ממלאכה: כדי שלא יבואו לעשות מלאכה לאור נרות חנוכה. ימים אלו נקראים חנו-כה, שחנו ונחו ממלאכה, וזכר לכך נמנעים מעשיית מלאכה.  נוהגים לאכול מאכלי גבינה בחנוכה, זכר לתבשילי גבינהקרא עוד...

החייבים בהדלקת הנר

  הכל חייבים במצות נר חנוכה, אנשים נשים וקטנים מגיל חינוך (7 – 6). הטעם שנשים חייבות אף שהיא מצות עשה שהזמן גרמא (שבדרך כלל נשים פטורות) הוא: משום שאף הן היו באותו הנס. אם ראש המשפחה אינו יכול להדליק הנרות בביתו כגון שצריך לצאת למקום רחוק – ראוי שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק את הנרותקרא עוד...

סדר ימי החנוכה

 ♦ מצות הודיה בחנוכה – עיקר מצות ימי החנוכה להודות ולהלל לה' על הניסים והנפלאות ולפרסם את הנס.  ♦ מדליקים נרות חנוכה כל ערב, בפרסום רב, בבתי המגורים ובבתי הכנסת.  ♦ אומרים הלל שלם כל יום, עם ברכה.  ♦ אומרים "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון:  ♦ בתפילת שמונה עשרה לפני "ועל כולם". אם שכח ולא אמר:        * אם נזכרקרא עוד...

סדר הדלקת נרות חנוכה

  סדר ההדלקה – להורדה לחץ כאן בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַדְלִיק נֵר חֲנֻכָּה: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁעָשָׂה נִסִּים לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה: ביום הראשון מוסיפים: בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה: הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ אָנוּ מַדְלִיקִין עַל הַנִּסִּים וְעַל הַנִּפְלָאוֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹתקרא עוד...

במה מדליקים נרות חנוכה?

מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית, מפני שבו נעשה הנס, ובפתילות של צמר גפן או חוטי פשתן וכדומה, שדולקות יפה. אין לו שמן זית – מדליק בשמנים או בנרות שמעלים להבה יפה, ובדיעבד כל השמנים והפתילות כשרות. טוב להחמיר שלא להדליק חלק מן הנרות בשמן וחלק מן הנרות בשעוה, אלא ידליק את כל הנרות בשמן אוקרא עוד...

מקום הדלקת הנרות

נרות חנוכה מניחם ליד פתח החצר או פתח הבית הסמוך לרשות הרבים, מבחוץ – בתוך חלל הפתח או בתוך הטפח הסמוך לו (טפח = 10 – 8 ס"מ). לא יניח את נרות החנוכה למטה מ – 3 טפחים (כ 30 – 24 ס"מ) ולא יניחם גבוה מעשרים אמה (כ – 960 ס"מ). ואם להב הנרותקרא עוד...