פורים

משנכנס אדר מרבין בשמחה

האמנם ניתן להגיע לשמחה פנימית ואמיתית? כיצד ניתן להחדיר שמחה ללב? השמחה קשורה לעולמו הפנימי של האדם.

"עד דלא ידע"

מהי המשמעות של מצוות ההתבסמות בפורים? מה היא מסמלת וכיצד היא קשורה למהלך הנס בו ניצלנו מגזירת הכליה של המן צורר היהודים?

לקרוע את המסכה!

ראשית, גיבורי הסיפור בקצרה:    גיבורי הסיפור המרכזי של מגילת אסתר הם ללא ספק מלך פרס אחשוורוש, יועצו המן, המלכהקרא עוד...

משלוח מנות

אחת מהמצוות היחודיות של פורים היא משלוח מנות, המביאה לאחווה ולהגברת השלום.