פרשת תרומה

מי נטע את העצים?

המשכן היה עשוי עצי שיטים מצופים זהב, עשר אמות גובהם. אברהם אבינו ידע ברוח קודשו כי בני בניו עתידים ללכת במדבר, ולהצטוות לבנות שם משכן לה' מעצי שיטים. לכן הוא נטע עצי שיטים. הנטיעות גבהו, התעבו ושלחו שורשים באדמה. כשירד יעקב אבינו למצרים, הוא קצצם והביאם עמו לשם. לאחר שבא משה רבינו הוא בישר לבניקרא עוד...

שלשת הכתרים שבמשכן

מכל כלי המשכן נתייחדו הארון, השולחן והמזבח בזר זהב שהיה מעליהם. שלושת הזרים רומזים לשלושה כתרים שניתנו לעם ישראל. הארון והזר שעליו רומזים לכתר תורה, השולחן וזרו רומזים לכתר מלכות, וזר המזבח רומז לכתר כהונה. זר הזהב מהווה מכנה משותף לכלי קודש אלו, אולם קיים הבדל במידות הכלים. מידות הארון כולן חצויות: "אמתיים וחצי אורכו,קרא עוד...

כוחה של אחדות

נאמר: "מאת כל איש… תיקחו את תרומתי" (שמות כ"ה, ב'). כל יחיד מישראל הרים את תרומתו לבניית המשכן. על עם ישראל מוטל היה לגשת לבנין המשכן באותה גישת אחדות בה הם התייצבו למרגלות הר סיני. על אותה שעה העיד הכתוב: "ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות י"ט, ב'). הפסוק נאמר בלשון יחיד: "ויחן", לרמוז שבאותהקרא עוד...

הסמליות שבמשכן

הפרשה מספרת לנו על המשכן, על חיי רוחו של העם במדבר ועל הציווי להקמת המשכן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כ"ה, ח'). התורה מאריכה בתיאור תבנית המשכן. פסוקים רבים הוקדשו לתיאור מבנה, שמבחינה היסטורית היו ימיו קצובים. ארבעים שנה במדבר, ועוד ארבע מאות וארבעים שנה בארץ, עד להקמתו של מקדש שלמה. אין למשכן ערךקרא עוד...

כולם כאחד

הארון מסמל את התורה. הארון נגנז לפני חורבן בית המקדש הראשון. הלוחות אבדו עמו, ועקבותיהם לא נודעו. אולם נותר בידינו ספר התורה. כל המשמעויות העולות מן הפסוקים של פרשת הארון חלות גם על התורה, נושאת דבר האלוקים. צווים רבים בפרשתנו, הקשורים לבניית הארון, שונים מהאמור בשאר כלי המשכן. הבה נבחן צווי אחד המצביע על הגישהקרא עוד...

השבת ומלאכת המשכן

אחד הטעמים לאיסור עשיית ל"ט מלאכות בשבת הוא מפני שבשבת אנו שבים למצב בו היה נתון אדם הראשון קודם חטאו. לכן, אל לנו לעשות בו מלאכה, אלא עלינו לעסוק ביום זה בענייני קדושה. עבודת הקודש של ששת ימי המעשה היא להפוך את המעשים הגשמיים למעשי מצוה וקדושה, ואילו בשבת כל עסקנו הוא רק בקדושה עצמה.קרא עוד...

שולחן טהור

באלגוריה שנוצרה סביב המשכן וכליו, נתפס השולחן כמייצג את תחום ההתפתחות הכלכלית של העם, האמור להצעידו אל הרווחה החומרית. על כן, שולחן זה עשוי עץ, "עצי שיטים". העץ מסמל את ההתפתחות הדינמית, המתמדת והרעננה של האומה, החותרת אל הפריחה ואל השגשוג הכלכלי. דוגמת האילן המשלח פארותיו לכל עבר, המצמיח ענפים מסתעפים, עלים לרוב וצמרות מתנשאותקרא עוד...

תרומה? אַ – מְחַיֵה!!!

תאר לעצמך את נשיא המדינה מכנס מסיבת עיתונאים, ובה הוא מודיע ומבקש: אני צריך בית חדש לדוּר בו, ואבקש מכל תושבי המדינה ומהממשלה לאשר את מימון מיליוני השקלים הנדרשים לצורך רכישת הקרקע ובניית המשכן החדש, בעבורי. נכון, צדקת! זה הזוי לחלוטין! אפילו אם הוא רק יחשוב לבקש זאת, לבטח אינו מועמד כלל לנשיאות המדינה… שכן,קרא עוד...