פרשת בשלח

להביט אחורה בערגה

  בפרשת השבוע פוסעים בני ישראל פסיעות חירות ראשונות. בפרשה זו החל המסע הגדול אל החופש. והנה, כבר בתחילתו שלח העם מבטים רבים אחורה. מבטים של נוסטלגיה לעבר ארץ השעבוד שננטשה. "למה זה העליתנו ממצרים" (שמות יז, ג) כך הופכת פרשה זו לתצלום מדויק של אופי העם. כל תהפוכות רוחו, על הניגודים הקוטביים הטמונים בו,קרא עוד...

פרנסה כהלכה

כלל יסוד באמונה הוא כי ההנהגה הנקבעת משמים, נקבעת לפי מידת אמונתו של האדם. ככל שאמונתו חזקה יותר ובטחונו בה' גדול יותר, גם פרנסתו מסופקת לו בדרך מופלאה יותר. לא כולם קיבלו את המן באופן שווה. לצדיקים היה המן מוכן לאכילה כמו לחם, לבינוניים הוא ניתן בצורת בצק, המחוסר אפיה בלבד, ואילו לרשעים הוא ניתןקרא עוד...

צנצנת המן

צנצנת המן ארבעים שנות ההליכה במדבר היוו בית ספר ללימוד פרנסה. המן בירידתו, דרך לקיטתו והניסים שנלוו אליו, לימד את העם שיעור חי באמונה ובביטחון בה' כיצד לפרנס את הבית לפי רצון ה', תוך הישענות מוחלטת עליו. עם כניסתם של בני ישראל לארץ ישראל, היה עליהם לעבוד לפרנסתם כדרך כל האדם, והם עלולים לשכוח אתקרא עוד...

הכלכלה האנטי כלכלית

באותן שעות רעב, שנתקפו בו לראשונה מאז צאתם ממצרים, והצידה שלקחו עימם למדבר כלתה, למדו והכירו בני ישראל שגאולתם טרם הושלמה. הפחד מפני העתיד, הדאגה מפאת חוסר הביטחון הכלכלי והחשש שלא יהיה בידם לפרנס את משפחותיהם – כל אלו מצביעים על שעבוד לתנאי החיים. לפתע נוכחו לדעת שסכנת הרעב כובשת את ליבם כליל, ומדחיקה אתקרא עוד...

"פוליטיקה" על שפת ים סוף

ימים ספורים לאחר שיצאו בני ישראל ממצרים, כאשר התברר לפרעה שאין בדעתם לשוב, התחיל הצבא המצרי לרדוף אחריהם. באותה שעה, בהבחינם ברודפים, עמדו בני ישראל מול מציאות חדשה וקשה מאד. הם חנו על שפת ים סוף, כשהם מוקפים מכל עבר במדבר, בים, באויבים ובסכנות נוספות. מובא במדרש, שבשעה קשה זו התפלגו היהודים לארבע קבוצות. נכנהקרא עוד...

אחדות ומסירות נפש

מול כל מידה טובה ומול כל תכונה יקרה המצויה בצד הטוב של האדם, מנסה היצר הרע להעמיד תכונות מקבילות במטרה להשיג את מבוקשו. הננו מוצאים זאת כבר בשלבים שקדמו לקריעת ים סוף. על אותה שעה נאמר: "והנה מצרים נוסע אחריהם" (שמות יד, ו). הפסוק נאמר בלשון יחיד, והדבר מורה שהיה זה מרדף שהביע את האחדותקרא עוד...

נס ובחירה חופשית

בורא העולם ברא את האדם למען מטרה ברורה – שבזכות האמונה שהאדם מאמין באלוקים, הוא יזכה לחיים נצחיים, חיי העולם הבא. מכיוון שלא מקובל לשלם שכר על דבר שבא ללא מאמץ, לכן על כל אדם לעבור מבחן בתחום האמונה ולהוכיח את עצמו. למען מטרה זו העניק הבורא לאדם את יכולת הבחירה החופשית. האדם אינו "מוכרח"קרא עוד...

זה נופל מהשמים

וַיַּעֲשׂוּ כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּלְקְטוּ הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט: וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶר וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ לָקָטוּ: וַיֹּאמֶר משֶׁה אֲלֵהֶם אִישׁ אַל יוֹתֵר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר: וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל משֶׁה וַיּוֹתִרוּ אֲנָשִׁים מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וַיָּרֻם תּוֹלָעִים וַיִּבְאַשׁ וַיִּקְצֹף עֲלֵהֶם משֶׁה: וַיִּלְקְטוּ אֹתוֹ בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר אִישׁ כְּפִי אָכְלוֹ וְחַם הַשֶּׁמֶשׁ וְנָמָס: (ט"ז י"ז)קרא עוד...

חיים בלי תוכניות

"למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" יסודו של איסור התורה להותיר את המן ליום המחר נעוץ באמונה כי יש בורא לעולם, וכי זה אשר זן היום, הוא זה אשר יזון מחר ומחרתיים. כאשר עם שלם הצועד במדבר מחסל את כל מה שנמצא בידו היום, ואינו מותיר אף מעט למחרת, הרי בכך הוא מבטא את אמונתוקרא עוד...