פרשת בא

למה יצאנו ממצרים?!

דווקא כאן במכת הארבה מתנהל לו ויכוח שאינו ברור כלל וכלל בין משה רבינו לפרעה הרשע… מאת: הרב שלמה גרינבוים דווקא כאן במכת הארבה מתנהל לו ויכוח שאינו ברור כלל וכלל בין משה רבינו לפרעה הרשע… וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל פַּרְעֹה וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי הָעִבְרִים עַד מָתַי מֵאַנְתָּ לֵעָנֹת מִפָּנָי שַׁלַּח עַמִּיקרא עוד...

מעבדות לחירות עולם

שלוש מכות נוספות הכה ה׳ את מצרים, וכשהושלמו עשר המכות התחנן פרעה בעצמו למשה רבינו שיוציא את בני ישראל ממצרים ^ מצוות קרבן פסח, אכילת מצה, לוח השנה היהודי ופדיון הבן ^ כל אלו ועוד בסיכום פרשת השבוע.

זכר ליציאת מצרים

מדוע ניסן הוא הראשון בחודשים? מה רצה האלוקים ללמד אותנו בכך? ומה הקשר לסוד הנצחיות של העם היהודי? בפרשת בוא, בעוד בני ישראל עוסקים בהכנות לקראת יציאתם ממצרים, קובע האלוקים שניסן יהיה הראשון בחודשים. קשה להבין את זה, לאור התייחסותנו לראש השנה – היום הראשון בחודש תשרי – כאל תחילת השנה החדשה, זכר ליום בריאתקרא עוד...

אורלוגין ההתחדשות

"החדש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב, ב) ברגע היציאה ממצרים העניק האלוקים לבני ישראל "שעון" במתנה. לא שעון פשוט היה זה, כי אם אורלוגין של ממש. אורלוגין מקורי ביותר, שאת "מחוגיו" יסובב – מדי פעם – עם ישראל עצמו. כך ידע תמיד ובכל מצב את ה"שעה" הנכונה, האמיתית והמדוייקת. מתנה זו הוגשה לעם בפסוקקרא עוד...

לשחוט את ה"אלוהים"

ישראל שניצבו והתבוננו משתאים בהתפרקותה של ארץ השעבוד, נקראו עתה לתרום את חלקם למאמץ הגאולה. רגע לפני השיא בדרמה המצרית, בטרם בוא מכת בכורות שהכתה בהלם נורא את מצרים, פנה אליהם הצוו האלוקי לאמור: "בעשור לחודש… ויקחו להם איש שה לבית אבות… והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר לחודש הזה ושחטו אותו כל עדת ישראל…קרא עוד...

אין עוד מלבדו

עשרת המכות ויציאת מצרים שבאה בעקבותיהם, הוכיחו לכל יושבי תבל, ששלטונו של הקב״ה על הטבע ועל מאורעות ההיסטוריה הינו שלטון בלעדי.

מול העין המצחית

בעת היציאה ממצרים, העניק הבורא לבני ישראל את אות השחרור והזכרון, את התפילין. ערכן של התפילין כמעצבי התודעה והזהות רב הוא. הם משמשים כמוליכי הזכרון הלאומי של המאורעות החשובים שאירעו לעם בתחילת דרכו: "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, למען תהיה תורת ה' בפיך" (שמות י"ג, ט'). בלב האדם חלה במשך הזמן שחיקהקרא עוד...

ניפוץ העוצמה האנושית

  האדם נוטה להתפעל ממראה עיניו העכשווי. לחשבונות מעמיקים אודות העתיד, חסרה אותה עוצמה המלווה את ההווה. נקודת ראות זו הגבירה את קושי השעבוד במצרים, אולם עם זאת, היא הגבירה מאידך, את עוצמת הגאולה. כשהיו ישראל במצרים, הם היו זקוקים לכוחות רוחניים מיוחדים כדי לא ללכת שולל אחר גדולתה של הארץ ועושרה. במשך מאות שניםקרא עוד...